Město Rýmařov již nebude rozesílat složenky na poplatky

Městský úřad pravidelně na začátku roku rozesílal poštovní poukázky k úhradě poplatků za odpady, poplatků ze psů a nájemného z pozemků města. Příprava, tisk a distribuce složenek stály město Rýmařov nezanedbatelné finanční prostředky, ale počet těch, kteří je skutečně používali k platbám na poště, dlouhodobě klesal.

Městský úřad na základě rozboru nákladů a zkušeností z jiných měst již složenky nebude nadále rozesílat a vyzývá občany k úhradě místních poplatků.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Výši poplatku naleznete v obecně závazné vyhlášce města Rýmařova č. 01/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek je splatný do konce prosince 2021.

Případné další informace podá referentka finančního odboru MěÚ Rýmařov Jana Kopečková, tel.: 554 254 156, e-mail: kopeckova.jana@rymarov.cz, 2. patro radnice, dveře č.  301.

Místní poplatek ze psů

Výši poplatku naleznete v obecně závazné vyhlášce města Rýmařova č. 3/2019, o místních poplatcích, poplatek je splatný do konce března 2021.

Případné další informace podá referentka finančního odboru MěÚ Rýmařov Jana Janská, tel.: 554 254 100, e-mail: janska.jana@rymarov.cz, přízemí radnice – podatelna, pokladna.

Nájemné z pozemků užívaných na základě nájemních smluv uzavřených s městem Rýmařovem

Výše poplatku je uvedena v nájemní smlouvě, poplatek je splatný do konce března 2021.

Případné další informace podá referentka finančního odboru MěÚ Rýmařov Markéta Krhovská, tel.: 554 254 151, e-mail: krhovska.marketa@rymarov.cz, 2. patro radnice, dveře č. 309.  

Jak provést úhradu místního poplatku?

  • bezhotovostním převodem na účet města č. 19–1421771/0100

Věnujte prosím pozornost uvádění správného variabilního symbolu – pokud jej z předešlých plateb nemáte k dispozici, kontaktujte výše uvedené referentky finančního odboru Městského úřadu Rýmařov. Platby můžete sloučit za celou domácnost do jedné úhrady – uveďte jeden z variabilních symbolů (nejlépe odpady) a do popisu pro příjemce sdělte další údaje (další variabilní symboly nebo dostatečný slovní popis, např. Novákovi 4x odpady, pes, nájem z pozemku apod.), aby mohly být přijaté úhrady správně přiřazeny. Pokud jste již v minulosti prováděli úhradu prostřednictvím internetového bankovnictví, lze platbu většinou jednoduše najít a opakovat.

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ Rýmařov, náměstí Míru 230/1, přízemí radnice v provozní době podatelny:
Pondělí08:00-11:3012:30-17:00
Úterý08:00-11:30 
Středa08:00-11:3012:30-17:00
Čtvrtek08:00-11:30 
Pátek08:00-11:30 
  • úhradou na poště – je nutno vypsat poštovní poukázku a uvést účel platby obdobně jako u bezhotovostního převodu
  • vkladem v bance ve prospěch účtu města č. 19–1421771/0100

Zdroj: https://www.rymarov.cz/