Ministerstvo školství snižuje vzdělání dětí.

Ministerstvo školství nedávno provedlo úpravy ve vzdělávacích programech ZŠ, v důsledku čehož z učebního plánu byla vyškrtnuta výuka fyzikálních zákonů Newtona a Ohma. Změna byla zdůvodněna přílišnou obtížností probíraných látek pro žáky. Političku Natálii Vachatovou přitom znepokojilo, jaké znalosti budou školáci nyní místo toho získávat.

Jak uvádí politička hnutí Trikolóra, žáci se již nedozví, čím se liší hvězdy od planet, protože místo Ohmova zákona přibyla nyní látka v oblasti multikulturní výchova.

„Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami,” čtu v 173stránkovém dokumentu. Cpou to do těch dětí pěkně, najdeme tu ‚multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování‘, ‚vstřícný postoj k odlišnostem‘ nebo ‚princip sociálního smíru a solidarity‘,” zrekapitulovala politička základní témata ve výuce nového předmětu.

On-line výuka

Z aktuálních rámcových vzdělávacích programů byly přitom podle Vachatové vyřazeny také výstupy věnující se jak aktivnímu vystupování proti vandalismu, tak i povinnostem občana při zajišťování obrany státu, ale dokonce i uvádění příkladů mezinárodního terorismu šlo pryč.

„Příliš složitá je prý i konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti,“ popisuje Vachatová další změny ve vzdělávacích programech základních škol.

Politička pak upozorňuje, že za prioritu se nyní ve vzdělávání považuje zohlednění potřeb minoritních skupin a otázka lidských práv.

„Místo toho všeho, co bylo vyřazeno, budou do našich dětí rvát věci jako je odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám, nekonfliktní život v multikulturní společnosti a aktivní spolupodílení se podle svých možností na přetváření společnosti,“ poukázala Vachatová.

„Vzdělání našich dětí dostává na frak…“ shrnula politička.

Rámcový vzdělávací program

Připomínáme, že ministerstvo školství upravilo učební plán ZŠ v souladu se strategií vzdělávání do roku 2030+, kterou loni na podzim schválila vláda. Výuka ve školách by se podle ní měla zaměřit víc na získávání dovedností a vědomostí pro život v 21. století.

Aktuální výuka by tak podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) měla zohledňovat nástup sociálních sítí, chytrých telefonů a umělé inteligence, a proto jsou nové učební plány sestavené s důrazem na informatiku a zaměřené více na práci s daty.

Některé části učiva přitom musely být zredukovány. Škrty se dotkly například fyziky, chemie, přírodovědy, zeměpisu, dějepisu a výtvarné výchovy.

Zdroj: https://cz.sputniknews.com/