Práce na dohodu je výhodnější než loni

Přijít o dobrého pracovníka? To většina firem vidí až jako poslední řešení, proto se snaží hledat nouzové řešení v podobě zkrácených úvazků, sdílených pozic a v neposlední řadě i větším využití dohod o provedení práce (DPP) či pracovní činnosti (DPČ). Od ledna se těchto dohod týkají změny ve zdanění a odvodech pojistného, přičemž každá z dohod má své výhody a nevýhody.

U dohody o provedení práce zůstává limit na 10 000 Kč měsíčně. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Rok 2021 přinesl u dohod dvě vylepšení. To první spočívá v 15 % zdanění pouze hrubé, nikoli superhrubé mzdy.Nabízejí vám práci na dohodu?
1. 
Je možné využít dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo o provedení práce (DPP). Jde o úvazky na omezený počet hodin, kdy se při nedosažení finančního limitu můžete vyhnout odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Pozor na povinnost odvádět zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.
2. Letošní rok přinesl dohodářům dvě výhody – v případě DPČ byla částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění, odvody na pojištění a způsob zdanění zvýšena o pět set korun na 3500 Kč. Obě dohody jsou zdaněny 15 % z hrubé, nikoli už superhrubé mzdy.
3. U dohod můžete podávat daňové přiznání. Za určitých okolností také čerpat daňové výhody a v případě covidové karantény či nemoci čerpat nemocenskou.

Druhé vylepšení nastává jen u DPČ, kde se částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění zvýšila o pět set korun na 3500 Kč.

Znamená to, že pokud na dohodu o pracovní činnosti vyděláváte měsíčně alespoň 3500 Kč, musíte odvádět zdravotní a důchodové pojištění, ale jste současně účastníky nemocenského pojištění.

U výdělku jen o korunu menšího však tyto povinnosti i výhody padají, protože jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu.

Záleží na 1 koruně

Aby to bylo ještě složitější, tak zvýšený limit se chová jinak pro zdravotní pojištění a uplatnění srážkové daně. Pro účast na pojištění musíte dosáhnout hrubého měsíčního příjmu alespoň 3500 Kč, zatímco srážková daň se odvádí z příjmu do 3500 korun.

Jde doslova o koruny, protože při příjmu 3 499 Kč se neplatí pojistné a je možné danit srážkou (15 %). Při příjmu přesně 3500 Kč se už platí pojistné, stáváte se účastníky nemocenského pojištění, ale ještě je možné danit srážkově. A při výdělku 3501 Kč a vyšším je to s odvody a pojištěním stejné, ale musí se danit zálohově. Také vám to připadá zbytečně komplikované?

Daň je 15 % z hrubé mzdy a je možné u zaměstnavatele uplatňovat daňové slevy, pokud jste u něj podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Dohoda jen písemně

Vzhledem k tomu, že u DPČ jde často o paušální měsíční odměny, je důležité zkontrolovat částku uvedenou v dohodě. Ta musí být uzavřena písemně (jinak je neplatná – pozn. aut.) a obsahovat popis sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se uzavírá.

Podle sjednané odměny a podmínek pro její poskytování se posuzuje, zda dohoda zakládá účast zaměstnance na pojištění či nikoliv.

U DPP limit zůstává

U dohody o provedení práce zůstává limit na 10 000 Kč měsíčně. Pokud je hrubý měsíční příjem vyšší, odvádíte zálohy na zdravotní a sociální pojištění a vzniká nárok na nemocenské pojištění.

Zda platíte 15 % srážkovou, nebo zálohou daň, záleží na tom, zda jste podepsali u zaměstnavatele Prohlášení a vydělali jste si měsíčně hrubého 10 000 Kč či více.

Na rozdíl od DPČ je limit pro vznik účasti na nemocenském pojištění, povinné odvody i hranici pro případný odvod srážkové daně stejný.

Jen 20 hodin týdně

U DPČ se limit pro pojistné posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Pokud byste měli více těchto dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se pro tyto účely sčítají.

U jednoho zaměstnavatele můžete DPČ uzavřít jen v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin) a na maximálně jeden rok.

Zdravotnímu se nevyhnete

Pokud příjem nezakládá povinnost odvádět z DPP zdravotní pojištění, ale přitom jde o váš jediný příjem (a současně za vás pojistné neodvádí stát – pozn. aut.), pak jako osoba bez zdanitelných příjmů si musíte platit zdravotní pojištění sami. Záloha pro letošní rok činí 2052 Kč měsíčně.

Dohoda o provedení práce se dá sjednat na maximálně 300 hodin ročně. Rozsah více dohod uzavřených u jednoho zaměstnavatele se sčítá. U různých zaměstnavatelů se každá smlouva posuzuje zvlášť.

Také DPP musí být sjednána písemně a obsahovat dobu, na kterou se uzavírá, vymezení úkolu nebo činnosti a výši sjednané odměny.

Alespoň minimální mzda

Bez ohledu na délku sjednané dohody a její druh musíte za práci dostat alespoň minimální mzdu. V roce 2021 byla její výše stanovena na 15 200 Kč/měsíčně, vzhledem k časovému omezení dohod však bude vhodnější přepočet – za hodinu minimálně 90,50 Kč.

Obě dohody mohou zaměstnavatel i zaměstnanec vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 dní.

A jak je to s daňovým přiznáním? V případě obou dohod se těm, kterým byly daně odvedeny srážkou, daňové přiznání může vyplatit v podobě vrácení části daně. Kdo odváděl daň zálohou u více zaměstnavatelů, přiznání podat musí.

autor: P. Samec Zdroj: https://faei.cz/