Velká analýza platů českých zaměstnanců. Kolik berete vy?

Na jedné straně vrátný či šička s měsíčním příjmem okolo 17 tisíc korun, na straně druhé generální ředitel s více než 160 tisíci. Analýza platového portálu Platy.cz podrobně rozebírá, jakou mzdu berou lidé v různých oborech i regionech. Ukazuje se například, že ve většině krajů u desetiny lidí nedosahuje hrubý měsíční příjem ani 20 tisíc korun.

Desetina českých zaměstnanců musí vyjít měsíčně s čistým příjmem pod osmnáct tisíc korun. Ilustrační foto: Pixabay.com

Koronavirová pandemie výrazně zasáhla i do příjmů nemalé skupiny českých zaměstnanců. Mnozí byli například zvyklí na pravidelný třináctý plat nebo aspoň na vánoční odměny.

Nejhůře placené profese:
Vrátný, informátor: 16 710 Kč

Šička: 17 766 Kč

Pracovník bezpečnostní služby: 17 900 Kč

Střihač textilu: 18 223 Kč

Uklízečka: 18 556 Kč

Pomocná síla do kuchyně: 18 669 Kč

Au-pair: 18 791 Kč

Pracovník pohřební služby: 19 143 Kč

Obuvník: 19 173 Kč

Krejčí: 19 346 Kč
Zdroj: Platy.cz

Jak ale ukázala analýza Hospodářské komory z konce loňského roku, významná část lidí tentokrát nedostala ani korunu navíc.

A to se řadě zaměstnanců v loňském roce platy dokonce na čas nebo dlouhodobě kvůli ekonomické koronakrizi snižovaly – třeba až o třetinu.

V roce 2019 vyplatil třinácté platy nebo mimořádné odměny rekordní počet firem. Peněz navíc se dočkalo na 60 procent zaměstnanců soukromého sektoru. V roce 2020 ale na bonusy dosáhlo nejméně osob za pět let.

Zaměstnancům je vyplatily hlavně firmy, kterým vláda výrazně neomezila podnikání, zejména ve stavebnictví. Odměny se podle průzkumu mezi bezmála 750 podniky ukázala, že odměny se pohybovaly mezi 19 až 39 tisíci korunami.

Polovina lidí s 29 tisíci

A jak jsou na tom Češi s „běžnými“ platy? Medián celkových mezd v České republice byl v uplynulém roce 36 503 korun hrubého, jak ukazuje analýza platového portálu Platy.cz, který patří do portfolia společnosti Profesia.

To znamená, že polovina lidí bere mzdu nižší, než je uvedená hodnota. Až padesát procent obyvatel republice tedy vydělá v čistém jen něco málo přes 29 tisíc korun – v případě, že nepobírají přídavky na děti a uplatňují si nezdanitelnou část základu ze svého příjmu.

Analýza také ukázala, že desetina lidí v České republice bere hrubý plat nižší, než 21 066 korun. Musejí tedy měsíc co měsíc vyjít s čistým příjmem pod 17 900 korun.

Praha versus regiony

Léta platilo, že platová úroveň v Praze vysoce převyšuje ostatní regiony. V posledních letech ji ale některá další velké aglomerace začínají dohánět – a to navzdory tomu, že v Praze stále zůstávají ústředí mnoha firem i nadnárodní firmy, kde je obecně vyšší platové ohodnocení.

Medián mezd v Praze dosahuje 42 989 Kč. Desetina nejlépe placených zaměstnanců zde vydělává 72 801 korun, ale deset procent osob má průměrnou hrubou mzdu jen necelých 25 tisíc. Nejvíce – přibližně pětina zaměstnanců – ale spadá do mzdového pásma mezi 42 a 46 tisíci.

Pokud se podíváme na další regiony, hned ve třech z nich se medián základní mzdy pohybuje kolem 35 tisíc korun – v Jihomoravském, Plzeňském a ve Středočeském kraji. Na spodním konci pomyslného platového žebříčku jsou dva kraje, kde medián základní hrubé mzdy nedosahuje ani 30 tisíc korun. Jsou to kraje Karlovarský a Olomoucký.

Nejvyšší platová kategorie

Největší rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky je v nejvyšší platové kategorii. Zatímco v Praze vydělávají ti nejlépe placení v průměru přes 70 tisíc korun měsíčně, v ostatních krajích desetina nejlépe ohodnocených bere 50 až 60 tisíc hrubého.Nejlépe placené profese:
Generální ředitel: 161 899 Kč
Country manažer: 145 445 Kč
Ředitel IT: 132 573 Kč
Ekonomický/finanční ředitel: 106 722 Kč
Obchodní ředitel: 103 640 Kč
Výkonný ředitel: 102 482 Kč
Marketingový ředitel: 100 486 Kč
IT architekt: 93 889 Kč
Ředitel logistiky: 93 323 Kč
Pilot: 92 182 Kč
Zdroj: Platy.cz

Těsně pod hranicí 60 tisíc korun je to v krajích Jihomoravském, Plzeňském a Středočeském.

Naopak k 50 tisícům korun se blíží „nejlepší“ platy v krajích Karlovarském a Olomouckém.

Analýza portálu Platy.cz se rovněž zaměřila na porovnání lidí s nejnižšími výdělky.

Ukázala, že ve většině krajů vydělává 10 procent těch nejhůře placených osob pod 20 tisíc hrubého měsíčně.

Nad touto hranicí jsou vedle Prahy pouze v krajích Jihomoravském, Plzeňském a Středočeském.

Nejlépe a nejhůře placené pozice

Analýza rovněž ukázala, které pozice byly v roce 2020 nejlukrativnější a které placené nejhůře. Ve spodní části žebříčku se celkem očekávaně nacházejí pozice jako vrátný, šička, pracovník bezpečnostní služby, střihač textilu, uklízečka nebo pomocná síla v kuchyni. Berou od 16 710 do 18 669 korun hrubého.

Naopak na vrcholu žebříčku jsou především pozice vrcholových manažerů. Nejlépe vydělávají generální ředitelé s měsíční průměrnou mzdou přesahující 160 000 Kč. Z nemanažerských pozic najdeme mezi nejlépe placenými pozicemi například ředitele IT, který vloni bral více než 132 tisíce hrubého, nebo pilota se zhruba 92 tisíci korunami.

Vzhledem k tomu, že epidemická situace není nadále dobrá a hospodářství nadále dusí restriktivní opatření, není možné v letošním roce očekávat s výraznější růst mezd. Platy se nejspíš zvýší jen v oborech, které se koronavirová pandemie tolik nedotkla.

Všem zaměstnancům ovšem pomohlo zrušení superhrubé mzdy. Někteří mají v peněžence o několik stokorun více než vloni, ti s vyššími příjmy si přilepšili o tisíce korun. Například ten, kdo pobírá lehce přes 29 tisíc korun, dostane navíc o zhruba 1750 korun. Ovšem například ten, kdo bere měsíčně 150 tisíc, zaplatí na dani z příjmů měsíčně podle serveru Podnikatel.cz o 7553 koruny méně.

Zdroj: https://faei.cz/