Znuděná učitelka chodí pomáhat na ARO! Školství jde k čertu! A Plaga dál likviduje inkluzivně naše děti a vnoučata!

Malá analýza: úvod. Vážně toto není už terorismus vůči dalším generacím? 10 000 dětí se válí bůhví kde a nikdo je nedohledal, sociální pracovnice neexistují, státní správa neexistuje a školství je v inkluzivním rozvratu! Nikdo není za ta zvěrstva potrestán! A před sto léty jsme patřili k vzdělanostní světové špičce!

Učitelka sestrou na ARO. V covidové nemocnici má patnáct služeb měsíčně, k tomu učí online ve škole

Hned v úvodu prosím o pochopení  vás,  skvělé učitelky (dnes už i dost učitelů), které odmítáte zvěrstva, likvidaci našich dětí a vnoučat inkluzivní zločinnou výchovou, genderismem, multikulturalismem, šíleným LGBTQIAPK a konče minimalizací učebních předmětů, abychom měli lidské zdroje jenom jako zásobárny pro montovny a pomocné práce. My za vaší práci děkujeme, o vás to není.Ten zločin na dětech nezačal covidem, ale dávno předtím!

Kdo se podepsal na tom zvěrstvu? Především Valachová z ČSSD, která protlačila inkluzivní třídy, takže žáci se nemuseli učit už před covidem. A drze kvílí v České televizi, jak by dále zdecimavala děti další bruselskou progresivitou, v čemž jí vydatně pomáhají Piráti, protože blbé, nevzdělané děti se dobře ovládají a my potřebujeme nádeníky, které zatím bereme z jiných států.

Piráti mají zase úžasný nápad: naučit děti hledat ve Wikipedii a pak svět bude koukat, jak jim to nandáme. Že to dnes umí každá babička z HorníDolní, pokud má internet, není důležité.Jenom jaksi schází ti, co umí kvalifikovaně pracovat na různých úrovních, ale to asi není důležité. Prý biflování a učení není k ničemu. Musí se naučit hledat třeba ve Wikipedii.

A svět nad tou genialitou žasne

Šílené ale je, že likvidaci našich dětí a vnoučat se podílí i Plaga, který dokonce posílá do škol komanda, proč se učí děti čtyři hodiny denně, když to je zbytečné zatížení. Česká školní inspekce už vtrhla do několika škol, že se na druhém stupni učí až čtyři hodiny a chudinky děti pak nemohou hrát snad hry. Možná nemají čas ani na porno. (Ven se na hříště nesmí) A mají si mezi sebou povídat, protože odpoledne to asi nemohou. Takže místo matematiky si povídají… Co doporučil Plaga? Ve čtyřiadvacetistránkovém návodu ministerstvo školy informovalo o již dříve schválených předpisech a svých doporučeních k výuce na dálku. Forma by měla být přizpůsobena věku dětí. Předškoláci by neměli být na videokonferencích déle než půl hodiny jednou až dvakrát týdně. Mladším školákům stačí hodina denně, starším školákům tři hodiny za sebou.  A je třeba se v tomto citlivém období vyvarovat situací,které zasahují do osobní integrity, jako je on-line zkoušení jednotlivce před třídou. Proč?


Ano, čtete dobře,  má stačit jedna hodina denně!

Povinné předměty na 1. stupni

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Náš svět
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Tvořivé činnosti (logicky ne)
Výtvarná výchova (logicky ne)
Tělesná výchova (logicky ne)
Pracovní činnosti (logicky ne)
Informatika

Tak na toto má stačit jedna hodina denně!

Kam vlastně patříme do budoucna?

Plaga upozornil, že je třeba hledat rovnováhu v přístupech, a také, že se má uzpůsobit výuka podmínkám dítěte a rodin. Asi proto je 10 000 dětí v nedohlednu, možná sbírají kovy a demolují okolí. Inkluzivně. To jim přece dá víc, jak se zdá.  Žáků, kteří tak zůstávají zcela mimo vzdělávání, bylo podle České školní inspekce v dubnu 2020 přibližně 10 000 (.pdf, str. 10). ČŠI poté podle zprávy nepředpokládá, že se tento počet v únoru 2021 ve srovnání s jarem 2020 výrazněji a plošně snížil. 

A jak je to s tou ironicky „znuděnou“ učitelkou?

Samozřejmě je otázkou, zda bere plný učitelský plat za jednu hodinu denně distanční výchovy a ještě dostává mzdu v nemocnici. I za komunistů někteří pracovali 25 hodin denně. Dle výkazů…

„Většinou učím doma, dneska jsem si potřebovala ve škole něco zařídit. Pak mám od deseti do patnácti služeb, což je skoro celý úvazek. Nadšení z ní jen tryská možná i proto, že odpoledne po práci má konečně čas vyjet si s dětmi na koni. „Já už žádná krasojezdkyně nejsem,“ rozesměje se na celé kolo. „Jsem bývalá jezdkyně. Už ani nemám svoje koně. Ale je to skvělá relaxace.“ řekla pro iROZHLAS učitelka Lenka Foistová.

No řekněte, není to úžasné? A prý tam vedle ní pracuje učitelka matematiky z prvního stupně základky.

 Do které části (ne)civilizace patří a bude patřit Česká republika?

USA:

Americké ministerstvo školství vydalo před časem zprávu zprávu o negramotnosti v zemi. Problém se zhoršuje a lidí, kteří buď vůbec neumějí číst a psát anebo jim to činí velké potíže, v USA roste. Podle odhadů lze podle ministerstva považovat za negramotných 14 procent dospělých Američanů. To znamená asi 32 milionů lidí! A tragédie: negramotní rodiče tak ovlivní nejen své děti, ale i generace po nich. Učitelé nemají velkou prestiž, děti mají větší práva než učitelé. V mnohých školách je benevolence a absurdní svoboda, mnozí učitelé tvrdí, že základem je hodinu výuky přežít. Střelba na učitele je v USA běžná, děsivá situace je především v třídách afroamerických dětí. Pozitivní diskriminace a zvýhodňování žáků nenadaných nad nadanými vede dále ke zhoršování amerického vzdělávání a nadaní žáci jsou diskriminováni. Třídní či rasová nenávist se tím spíše zhoršuje, než aby se zlepšíla. (Dle dostupných informací se nadané děti pokouší z tohoto systému vyvázat a přejít na prestižní, soukromé školy a tím samozřejmě pozitivní diskriminaci schází smysl. Odnesou to pouze velmi chudé, nadané děti bílé populace.)

Rusko

před vypuknutím první světové války a počet lidí, kteří uměli číst a psát a měli alespoň nějaké vzdělání, byl v populaci velmi nízký. Odhaduje se, že pouze 25-30% Rusů, tedy každý třetí, respektive čtvrtý člověk uměl číst a psát.

Nyní: v souladu s článkem 43 Ústavy Ruské Federace mají občané Ruska právo na povinné bezplatné všeobecné vzdělání a na bezplatné vysokoškolské vzdělání na základě soutěže. A na vzdělání dává Rusko obrovský důraz.

Toto je zlatá medaile pro absolventy dokončených středních škol. Krása.

Charles Robertson, hlavní ekonom společnosti Renaissance šokuje zprávou: země patří k nejvzdělanějším na světě. A není divu: v roce 2020 je negramotných kolem 0,6%! Fascinující, za sto let je v Rusku je skoro 100% gramotných! A to se ještě negramotnost většinou týká migrantů z Ukrajiny, a dálněvýchodních zemí.

 Čína

Čínské školství má svoji hlubokou historii, pevně spjatou s konfucianistickou filozofií. Země se tak vyznačuje velmi silnou úctou ke vzdělávání. V roce 2015 dosáhla úroveň gramotnosti čínského obyvatelstva starších 15 let více než 95% a to s minimální genderovou propastí. Pro představu, v roce 1950 se míra gramotnosti v Číně pohybovala okolo 20% (Ohara et al., 2011, s. 117).

Zásadou je tlak na studenty a přirozený respekt k učitelům. Obecně je čínský vzdělávací systém považován za velmi tvrdý. Postavení učitele je v Číně velmi vážené povolání a ze stran žáků a studentů jsou učitelé bráni jako hlavní autorita (Luo a Wendel 1999, s. 280).

Zkoušky v Číně

Zajímavostí v čínském vzdělávacím systému je existence tzv. dvourychlostních tříd. Žáci se slabými výsledky jsou v pomalých třídách a žáci s výbornými výsledky jsou řazeni do rychlých tříd. Učitelé jsou také pokutování za případné přeřazení daného studenta do slabší — pomalejší třídy. Učitel tak na své žáky vyvíjí tlak, aby měli dobré studijní výsledky. (Haski 2004, s. 106)Možná doplnění o další stát, prudce se zvedající: Jižní KoreaJižní Korea byla v roce 1953 zdevastovaná korejskou válkou. Od té doby se však země neuvěřitelně rychle stala jednou z nejsilnějších ekonomik v Asii. Jižní Korea je proslulá vysokou kvalitou svého vzdělávacího systému a může se pochlubit hned několika prestižními univerzitami.Ale vše stojí námahu: studenti vstávají v šest ráno, domů se vrací v jedenáct večer a dlouho do noci se ještě učí, aby zvládli enormní objemy látky. A v roce 2019 –  Gramotnost: 98 %

Kam kráčí Česká republika? Na negramotný západ?

Povinná školní docházka oslaví 150 let, ale…

Počet dětí, které dokončí základní a střední vzdělání, se snižuje. A co je horší: většina neúspěšných pochází ze sociálně slabších rodin a chudších regionů. Při sčítání lidí v roce 2011 bylo v populaci starších 15 let úplně bez vzdělání přes 42.000 lidí, základní školu pak nedokončilo více než 29.000 lidí. Za posledních padesát let se počet lidí bez vzdělání téměř zdvojnásobil, v roce 1961 jich bylo 24.500. Někteří „znají písmena, ale nejsou schopni z toho odvodit víc,“ popsal také předseda Asociace speciálních pedagogů Jiří Pilař, jakou podobu může mít v současnosti negramotnost. V tomto ohledu se podle něj osvědčují praktické, dříve zvláštní školy, které zachytávají problémové žáky, kteří by na běžné základní škole selhávali. Další příčinu negramotnosti vidí Pilař v tom, že děti z problémových rodin prostě chodí za školu. (Jako v USA, žádný problém – pirátská svoboda především)

 Měli bychom ale udělat analýzu, jak umí číst a psát rodiny těch neviditelných žáků v počtu deseti tisíc a jejich rodičů. A to přitom může být číslo násobně větší. Vy starší, vzpomínáte, když nás v roce 1968 obsadila vojska Varšavské smlouvy, kolik bylo v ruské armádě negramotných a snad Mládek vyšel se slovní hříčkou: Rusky, co nosí křusky. Nyní je rok 2021 a svět se úplně otočil. A my odmítáme likvidaci našich dětí a vnoučat po vzoru Pirátů! Dredo Bartoši, Plago, Valachová a další, jděte k čertu se západní nevzdělaností a křupanstvím. Tam patřit nechceme! Nebo ať Piráti zmizí do Bronxu, to je jejich svět! Vyhledávače jsou na vyhledávání, ve školách se musí začít opět učit! Znát a vědět!
Ale hlavně že máme operační program OP Erasmus+ a z něj se narodilo až milion dětí v Evropě, jak se chlubí experti. Sex především. A co zítra?

 P.S. Předseda evropské komise Jean-Claude Juncker  řekl, že díky výměnnému evropskému programu se narodilo už milion dětí. To je podle něj nečekaná romantická stránka tohoto projektu. A vy od nich chce učení. Zbláznili jste se?

Zdroj: https://skrytapravda.cz/