Má každodenní nošení roušky, zakrývající nos a ústa, nežádoucí vedlejší účinky a potenciální rizika?

Odpověď – ANO

Kai Kisielinski, Paul Giboni a kol.

Níže uvedená studie, která byla zveřejněna v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (datum zveřejnění 20. dubna 2021), podrobně popisuje škody, způsobené nošením roušek a přispívá k narůstajícímu počtu nedostatečně ohlášených, cenzurovaných a potlačených informací o veřejném zdraví, které jsou v rozporu s biomedikálními zprávami, že roušky jsou bezpečné a účinné, a že je doporučuje americký Národní institut veřejného zdraví (CDC).

65 německých studií: Roušky způsobují syndrom MIES (syndrom vyčerpání vyvolaný rouškou)

Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(8), 4344; https://doi.org/10.3390/ijerph18084344, 20. dubna 2021

Viz: Obličejové roušky (Nedostatečný výzkum o bezpečnosti a neefektivnosti)

Syndrom vyčerpání vyvolaný rouškou (MIES)

Zde jsou patofyziologické změny a subjektivní potíže:

 1. Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v krvi
 2. Zvýšení dechového odporu
 3. Snížení nasycenosti kyslíku v krvi
 4. Zvýšení srdeční frekvence
 5. Snížení kardiopulmonální kapacity
 6. Pocit vyčerpání
 7. Zvýšení dechové frekvence
 8. Obtížné dýchání a dušnost
 9. Bolest hlavy
 10. Závrať, motání hlavy
 11. Pocit vlhkosti a tepla
 12. Ospalost (kvalitativní neurologické deficity)
 13. Snížení empatického vnímání
 14. Oslabená funkce kožní bariéry – akné, svědění a kožní léze

Výsledky studií od nositelů roušek

Tento přehled literatury o nepříznivých účincích obličejových roušek s názvem „Je rouška, ​​zakrývající ústa a nos, bez nežádoucích vedlejších účinků při každodenním používání, a je bez potenciálních rizik?“, který je první svého druhu, odhaluje, že existují jasné, vědecky prokazatelné nepříznivé účinky, které mají roušky na jejich nositele, a to jak na psychologické, tak sociální a fyzické úrovni.

Úplný abstrakt si můžete stáhnout zde.

Abstrakt

Mnoho zemí zavedlo požadavek nosit roušky na veřejných prostranstvích, aby se zabránilo šíření SARS-CoV-2, a v roce 2020 se z toho stala běžná věc. Až do nynějška neexistoval žádný komplexní výzkum, pokud jde o nepříznivé zdravotní účinky, které může nošení roušek mít. Cílem bylo najít, otestovat, vyhodnotit a sestavit vědecky prokázané související vedlejší účinky nošení roušek. Kvůli kvantitativnímu vyhodnocení výzkum odkazuje na 44 převážně experimentálních studií, a pro věcné vyhodnocení bylo zjištěno 65 zveřejněných studií.

Odborná literatura odhalila relevantní nepříznivé účinky nošení roušek v četných disciplínách. V tomto dokumentu odkazujeme na psychologické a fyzické zhoršení, i na řadu četných symptomů, popsaných kvůli stálému, opakujícímu se a jednotnému projevu z různých disciplín, jako je syndrom vyčerpání vyvolaný rouškou (MIES). Zobjektivizovali jsme doložené změny ve vyhodnocení ve fyziologii dýchání u nositelů roušek se značnou korelací snížení O2 a únavy (p < 0,05), shluknutého společného výskytu respiračního zhoršení a poklesu O2 (67%), roušek N95 a nárůstu CO2 (82%), roušek N95 a poklesu O2 (72%), roušek N95 ​​a bolesti hlavy (60%), respiračního zhoršení a zvýšení teploty (88%), ale také zvýšení teploty a vlhkosti (100%) pod rouškou. Nošení roušek běžnou populací po delší dobu by mohlo vést k relevantním účinkům a následkům v mnoha lékařských oborech.

Souhrn

1. Při každodenním používání roušek existuje riziko vlastní kontaminace uživatele roušky uvnitř i vně, mimo jiné prostřednictvím kontaminovaných rukou [5,16,88]. Roušky jsou nasáklé vydechovaným vzduchem, který potenciálně hromadí infekční činitele z nosohltanu a také z okolního vzduchu na vnější i vnitřní straně roušky.

2. Je třeba zmínit [86,88,89] bakterie a plísně, způsobující vážnou infekci, ale také viry [87].

3. Vědci se domnívají, že roušky, které nosí široká veřejnost, představuje riziko infekce, protože široká veřejnost nemůže dodržovat standardizovaná hygienická pravidla, jaká jsou v nemocnicích [5].

4. Historie ukazuje, že během pandemie chřipky v letech 1918-1919, 1957-58, 1968, 2002 a pandemie SARS v letech 2004-2005 a 2009 roušky NEBOJOVALY proti virovým infekcím [67,144].

5. Dokonce ještě později vědci a instituce vyhodnotili roušky jako nevhodné pro bezpečnou ochranu uživatele před virovými respiračními infekcemi [137,146,147]. Dokonce i v případě používání chirurgických roušek v nemocnicích chybí přesvědčivé důkazy o ochraně před viry [67].

6. Rouška není ničím jiným, než symbolem strachu uživatelů z infekce – zesíleného kolektivním strachem ze šíření, což neustále hlásají mainstreamová média [137].

7. Rouška představuje psychologickou podporu pro obecnou populaci jako falešný pocit bezpečí, který má snížit úzkost. [152]

8. Doporučení Světové zdravotnické organizace, týkající se nošení roušek, spočívá v tom, že nositelé roušek mají pocit, že přispívají k prevenci šíření viru, a také tím upozorňují na dodržování dalších opatření. [2]

Is a Mask that Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? vyšel 20.3.2021 na Global Research. Překlad – Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/