Stanovení a realizace cílů přináší v životě štěstí a pocit naplnění

Dnešní téma článku bude o stanovení svých cílů a naplnění smyslu svého života. Stanovení a realizace cílů, je totiž v našem životě důležité, protože jenom pak se můžeme ve svém životě někam pohnout a stát se úspěšnými.

Citát je z knihy „Kniha za milion!“ od Jana van Helsinga. Citát je ze strany 204 této knihy:

Citát z knihy:

„Musíme samozřejmě vědět, kam se chceme dostat, jinak se nebudeme moci pro něco rozhodnout. Znamená to, že musíme vědět, kam povede naše cesta. Vše začíná stanovením jednoznačných cílů, neboť cesta vývoje naši osobnosti ke svobodnému a samostatnému jedinci je cesta do naší budoucnosti.

Abychom pronikli do naší budoucnosti, bude důležité, když tuto cestu osobně prošlapeme našima nohama; vždyť jen tak to bude naše cesta. Měli bychom mít jasnou představu o svých cílech i orientaci. Mnoho lidí pobíhá bezcílně sem a tam po okolí. Jiní jsou zase natolik zafixováni na svůj cíl, že nedokážou vnímat krásu krajiny kolem sebe ani pocity z cesty. Nejlepším řešením je mít cíl před očima, současně si užívat i samotnou cestu.

Před stanovením každého cíle vyvstávají čtyři osobní otázky:

  1. Co vlastně chci?
  2. Je stanovený cíl s mým skutečným zájmem, očekáváním, přáním i hodnotami? Chci to doopravdy? Není náhodou můj cíl určován a ovlivňován zvnějšku? V takovém případě by se pochopitelně jednalo o cizí, tudíž o nesprávný cíl. Mnohé cíle si stanovujeme jenom kvůli tomu, že se chceme zalíbit druhým lidem, případně se podvolujeme vnějšímu nátlaku.
  3. Co jsem připraven/a investovat pro splnění svého cíle? Provedl/a jsem vědomě „srovnání cen“ a akceptoval /a navrhovanou cenu? V opačném případě je dosažení mého cíle ohroženo.
  4. Odpovídají má přání mému osudu a mému životnímu plánu? Pokud ano, pak k nám cíl dorazí nejen velmi rychle, ale také ve velmi zajímavé podobě.

Důležité je mít vlastní cíle!

Znaky cizorodých cílů jsou:

° Jsou konformní, přebíráme je nerealisticky a nekriticky, snažíme se jim k křečovitě přizpůsobit.

Následkem této nezdravé přizpůsobivosti obvykle bývá, že:

° v případě těžkostí se takových cílů rychle vzdáváme;

° to snadno odvání naši pozornost;

° máme obvykle jen minimální odolnost vůči nejrůznějším frustracím;

° nás čekají nepříjemné a neočekávané následky;

° pociťujeme nevolnost

Naše vlastní, realistické cíle mají tyto následky:

° důsledná realizace, neboť je to cíl, který odpovídá našim vlastním představám i hodnotám;

° potěšení a radost ze života;

° dosažení stanoveného cíle.

Pouze pokud sami sebe k něčemu zavážeme a jedná se o náš vlastní cíl, budeme moci nasměrovat všechny naše síly k jeho splnění. Tehdy nebudeme nikomu nic předstírat, ani se nebudeme předčasně našich cílů vzdávat.“

Konec citace

Závěr

Pouze cíle, kterých chceme opravdově dosáhnout a nejednáme pod nátlakem okolí, jsou ty pravé cíle. Takové cíle se pak podle Jana van Helsinga dají snadno realizovat. Například mým cílem bylo napsat knihu Podnikáme na eBay, která se stala vůbec první knihou o podnikání na ebay, vydanou v češtině. Pokud si tuto knihu objednáte, tak je míč na vaší straně a vaším cílem by mohla být realizace podnikatelských nápadů a úkonů potřebných k tomu, aby jste si na základě této knihy vybudovali finanční svobodu a nezávislost.

Také jsem založil vzdělávací program Diaspora Academy kde učím lidi o tom jak investovat a podnikat v kryptoměnách. Program je vhodný i pro lidi, kteří jsou kryptoměnami zatím nepolíbení a chtějí se s nimi naučit pracovat od základu.

Autor: Martin Kirschner. Zdroj: https://www.vipnoviny.cz/