Silnice z Dolní Moravice na Novou Ves bude uzavřena

Od pondělí 3. května 2021 budou na silnici v Nové Vsi probíhat sanační práce a recyklace komunikace. Úsek bude zcela uzavřen s výjimkou vjezdu integrovaného záchranného systému, autobusů veřejné dopravy a dopravní obsluhy.

Vjezd bude povolen také místním občanům a majitelům nemovitostí, kteří se budou prokazovat povolenkami. Od čtvrtka 27. května 2021 do neděle 30. května 2021 bude probíhat pokládka nových asfaltových vrstev a provoz bude omezen pro všechny účastníky v době od 07:00 do 18:00. Pracovní úseky budou označeny dopravním značením. Od pondělka 1. června 2021 pak budou probíhat dokončovací práce, ty však již bez dalšího omezení provozu.

NOvá Ves