Hledáte lékaře? Zdravotní pojišťovna vám musí pomoci

Pokud jste se dostali do situace, že například váš zubař ukončil činnost a nedaří se vám sehnat nového, můžete se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která má zákonnou povinnost zajistit vám zdravotní péči. Využít můžete elektronického formuláře Ministerstva zdravotnictví.

Uvedenou povinnost zdravotním pojišťovnám ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění, který doslova říká: „Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce.“

Pokud tedy není lékař dostupný přímo v místě, musí být například služba zubního lékaře nebo praktického lékaře pro dospělé i děti pacientovi dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

Místní dostupnost je nařízením vlády stanovena podle jednotlivých lékařských oborů, resp. služeb.

Celý seznam dojezdových dob uvádí Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Pomoc nabízí Ministerstvo zdravotnictví, které má na svých webových stránkách elektronický formulář, jehož prostřednictvím se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.

O dostupnosti zubních lékařů v dojezdové vzdálenosti se můžete sami průběžně informovat na stránkách České stomatologické komory, kde najdete jejich aktualizovaný seznam.

Zdroj: MěÚ Bruntál