Náhradní výživné vstupuje do reálného života

Po 15 letech boje o něj, začne konečně pomáhat samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů neplatí stanovené výživné, a to i přes soudní vymáhání.

Tento problém přitom není nijak ojedinělý, týká se přinejmenším 24 tisíc dětí. Žádat o novou dávku lze od dneška na Úřadu práce ČR (ÚP ČR).
„Děti nemůžou vyrůstat s pocitem, že na ně jeden z rodičů kašle a my všichni tomu jenom přihlížíme. O náhradní výživné jsme museli svést tvrdý boj a vyslechnout si od opozice často velmi hloupé rady, jako například že si ženy mají lépe vybírat, s kým mají děti. Jsem proto hrozně moc ráda, že se výživné podařilo prosadit a ode dneška pomůže napjatým rozpočtům samoživitelů a samoživitelek, kteří od partnera nedostávají, co jim určil soud,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Mám na výživné nárok?
Aby vznikl nárok na náhradní výživné je nutné splnit tyto podmínky:

musí být soudem stanovené výživné nebo schválená dohoda o výživném
dítě musí být nezaopatřené
dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v České republice
musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného
Kolik můžu dostat?
Náhradní výživné odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou částku, dostanete tolik, kolik soud určil. Maximálně však 3000 Kč měsíčně. Jestli dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část, rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Jak mám postupovat?
Se vším jsou Vám připraveni pomoci zaměstnanci a zaměstnankyně ÚP ČR. Pokud si nejste jistý/á, obraťte se na příslušné pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho bydliště.

Důležité je vyplnit formulář (odkaz ZDE), který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR. Následně je třeba doložit všechny potřebné dokumenty. Jejich seznam je k dispozici ZDE.

Kdy dostanu peníze?
Jestliže ÚP ČR schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy například v srpnu za červenec nebo v září za srpen.
Pokud dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí Vám do celé částky méně než 100 Kč, vyplatí vám dlužnou částku ÚP ČR jednou za 4 měsíce.

Budu muset něco dokládat i v průběhu pobíraní této dávky?
Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů! Vyplacené náhradní výživné za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, bude nutné vrátit.

Jak dlouho můžu náhradní výživné pobírat?
Máte nárok na náhradní výživné až 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba, po kterou druhý z rodičů neplatí alimenty. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

Zdroj: MPSV