Dějiny národa Českého – ZÁMEK LINHARTOVY

  Autor: Aleš Hroník

   Na místě dnešního krásného zámku, který se nachází ve městě Albrechtice v Moravskoslezském kraji, stála již dříve zhruba v polovině čtrnáctého století velká vodní tvrz. Ještě dnes se řada historiků domnívá, zda první dochovanou zmínkou je starý zápis z L.P. 1377 nebo až z L.P. 1410. Protože byla tvrz na hlavní cestě z města Krnova do Zlatých Hor, v průběhu let získávala na velké významnosti. O vzhledu tvrze a ani o majitelích se bohužel do dnešních dob nic nedochovalo, dokonce ani její podoba.

Zámek Linhartovy

  Za zmínku stojí až slavný moravský šlechtic Ojíř z Fulštejna, který nechal ve třicátých letech 16. století přebudovat údajně velkou gotickou tvrz na renesanční zámek, který byl podle sdělení kronikářů na moravskoslezském území patrně nejkrásnější a často moravskou šlechtickou smetánkou navštěvován. Jeho další majitelé zámek využívali, ale nijak výrazně ho nepřestavovali.

  Za třicetileté války byly zámek Linhartovy značné poškozen, ale tehdejší majitel Václav Haugvic z Biskupic neměl na jeho rekonstrukci prostředky, proto zámek Linhartovy prodal Karlu Maxmiliánovi Sedlnickému. On a jeho dědicové se tak konečně zasloužili o velkou přestavbu v barokním slohu. V této podobě se takřka celý zámek dochoval až do současnosti. Šlechtickým sídlem přestával být zámek Linhartovy již L.P 1882, kdy ho koupil slavný moravskoslezský obchodník Eduard Wenzelides.

Není k dispozici žádný popis fotky.
Foto:Pavel Bártek

  Po druhé světové válce sídlil v prostorách zámku státní statek, což se na jeho vzhledu značně podepsalo. Později zámek sloužil pro zdravotnické zásobování. Roku 1973 byl zámek znovu opraven. V současnosti zámek patří městu Albrechtice. K zámku patří ještě krásný park, který založil Václav Haugvic z Biskupic na samém počátku 17. století.

  Rekonstrukce zámeckého parku spadá do současnosti, a to do roku 2003. Krásný zámek vřele doporučuji navštívit.

Zdroj: https://www.inadhled.cz/