Nikdo nemá právo v České republice vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid Pass, ani proti této nové nemoci covid-19, avšak ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci.

covid-pas-cestujsnadno-min

LÉKAŘ S JASNÝM NÁZOREM

MILENA DOUŠKOVÁ

Nikdo nemá tudíž právo v České republice vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid Pass, ani proti této nové nemoci covid-19, avšak ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci.

PŘEVZATO Z FCB MUDR. VÍTA MAREČKA

Když jsem byl před více než 34 lety medikem na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, tak nás naši staří učitelé mimo jiné učili, že bez epidemie není pandemie. A taky striktně dbali na to, že každá nemoc musí mít příznaky – subjektivní a objektivní – a že diagnózu stanovuje, po pečlivém vyšetření, klinický lékař. A jak jsem před více než rokem, v srpnu 2020, napsal ,tak pouze jenom zopakuji, že ani v září 2021 v žádné zemi světa nikdo nečelil žádné skutečné epidemii té nové nemoci covid-19, v některých zemích byl nanejvýš zvýšený výskyt pozitivně testovaných osob různými laboratorními testy na ten nově se objevivší RNA virus, nazvaný SARS-CoV-2. To je, prosím, realita.

VITMARECEK

A jak jsem rovněž publikoval, tak tato nová infekce, která může některé pacienty skutečně vážně poškodit na zdraví, nebo je dokonce i usmrtit, dosud nemá takové závažné parametry, aby vůči ní byla jakákoliv vakcína vůbec jen vyvíjena, natož vyráběna, distribuována, či dokonce v tak masivním měřítku do nic netušících lidí bezskrupulózně aplikována. Jako starý a zkušený lékař se hluboce stydím za své kolegy, zejména tady u nás doma, kteří tvoří ony formální české lékařské elity. Buď zarytě mlčí. Nebo trapně mlží. Někteří i nepokrytě lžou. Jaká marnost. Bez obřího selhání těchto formálních českých lékařských elit by totiž žádná „pandemie strachu a šílenství“ nemohla již 18 měsíců probíhat a politické a byznysové elity za pomoci aktivistických Přírodovědců a všehoschopných presstitutů by nemohly naši medicínu takovým zrůdným způsobem ohýbat za účelem ukojení svých sobeckých zájmů.

Tato společenská zdravotnická tragédie se tady připravovala posledních cca 20–25 roků, kdy byly postupně erodovány a bořeny základy péče o zdraví lidu, kdy byla doslova rozbombardována dříve funkční soustava strukturovaných nemocnic s poliklinikami a ambulancemi, kdy byl tak nějak furiantsky rozvrácen dříve funkční systém postgraduálního vzdělávání lékařů, jakož i dalšího zdravotnického personálu. A aby toho nebylo dosti, tak současná vláda a Ministerstvo zdravotnictví ten zmar ve veřejném zdravotnictví v roce 2020 „pojistily“ tím, že rozdělily již tak nedostatečné kapacity veřejného zdravotnictví na dvě části – covidovou a necovidovou. A následně flek na hru daly tím, že všem našich chirurgům prakticky zakázaly operovat plánované operace nejméně po dobu 9 měsíců. Tož takové „morové rány“ by nezvládl ani zdravotnický systém mnohem bohatšího a vyspělejšího státu, než je naše Česko. A jako perličku uvádím, že ačkoliv jsme čelili ataku nové neznámé nemoci, tak prakticky žádní patologové žádné covidí mrtvoly nepitvali. Jaká marnost. A jako lékař se hluboce stydím za své kolegy, kteří dosud byli pokládáni za ty formální české lékařské elity, a kteří se na to „bezuzdné řádění“ politiků, byznysmenů a presstitutů jenom „dívali“. Jaká marnost.

Takže „vakcinaci“ proti té nové nemoci skutečně za nic nevděčíme. Jsme pouze nedobrovolnými svědky obrovské manipulace, vůči které jsou ale lidé téměř bezmocní. A, bohužel, ani Zdravé forum ani Žlutý špendlík, jakož i další iniciativy občanů s tímto obludným experimentem na lidech nejen naší země nic nezmůžou.

Experimentální látky, které jsou v současnosti vydávány za prý „schválené“ řádné vakcíny proti té nové nemoci, jsou ve skutečnosti experimentálními léky. A proto tyto falešné „vakcíny“ neplní a ani nemohou plnit svou základní funkci, tj. ochranu jedince před nákazou – infekcí, nýbrž jenom, a to ne vždy, před těžším průběhem nemoci covid-19 či před úmrtím na tuto novou nemoc. I v tomto lze tedy nepochybně spatřovat ono trestuhodné selhání nejen českých formálních lékařských elit. A naprosto vědomé a zrůdné poškozování obyvatel tolika zemí , na kterém se různou měrou podílí tamní politici, byznysmeni a média.

Znovu důrazně opakuji, a naléhavě varuji, že očkuje se zásadně proti skutečně smrtelným chorobám, a to ověřenými vakcínami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě jenom prozatímně schváleny EMA (na tzv. bezpečnostní výjimku – conditional marketing authorisation) a které dosud nemají řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Což mimo jiné v praxi znamená, že někteří očkovaní jedinci dostávají místo vakcíny jenom placebo. A vadí to snad tady někomu? Očkuje se zásadně ze zdravotních, nikoliv cestovatelských či jiných vypočítavých důvodů. A rovněž se očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží.

Znovu a znovu je třeba našim lidem připomínat, že bez hrubého selhání formálních lékařských elit – domácích i mezinárodních – by se žádná Covidgate nikdy nekonala. Politické a byznysové elity by si musely najít jinou záminku pro tak obří manipulaci lidí. Následně by vlády tolika zemí , nemohly na jaře 2020 přijmout taková drakonická opatření, onen lockdown, která ve svém důsledku zničila lidem jejich dosavadní životy a národům a zemím jejich národní hospodářství, školství, zdravotnictví a kulturu v mnoha místech světa.

Jinak co se týče české společnosti, tak naše obyvatelstvo je již nepochybně rozděleno na dva nesmiřitelné tábory, na privilegované občany – a na ty druhé neprivilegované. Pokud jsem cosi závažného nepřehlédl, tak i v tuto chvíli, kdy vedeme spolu tento rozhovor, je očkování podle zákona v naší zemi v kolonce „dobrovolné“. Co to prakticky znamená?

Očkovaný nesmí být zvýhodněný. Neočkovaný nesmí být znevýhodněný. Nikdo nemá právo ani zjišťovat, zda je člověk proti nemoci covid-19 očkovaný. Toto je ona klíčová informace pro všechny občany, kteří ještě nerezignovali! Tuto informaci nesmí zaměstnavateli sdělit ani závodní lékař, viz institut lékařského tajemství. To platí v plném rozsahu rovněž pro školáky a jejich dětské lékaře.

Nikdo nemá tudíž právo v České republice vyžadovat jakékoliv „doklady o bezinfekčnosti“, ony Covid Pass, ani proti této nové nemoci covid-19, avšak ani proti jakékoliv jiné infekční nemoci – pokud tak výslovně nestanoví zákon. Už chápeme?

Zdroj: https://pravyprostor.cz/