V Rýmařově zahájili výstavbu nového domu s pečovatelskou službou

Město Rýmařov získalo příslib dotace ve výši 11 400 000,00 Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení pro rok 2021, podprogram Podporované byty na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou na Lidické ulici.

Foto: MěÚ Rýmařov

Program podporuje vznik bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Nová budova pečovatelského domu na Lidické ulici s 19 pečovatelskými byty je navržena jako třípodlažní zděný objekt obdélníkového půdorysu. Na pozemku stál původně umístěn objekt sloužící jako součást nemocnice v Rýmařově (prostory lékařů a rehabilitace). V sousedství stojí již jeden objekt s malometrážními byty sloužící jako domov seniorů, takže vybudováním nového domu s pečovatelskou službou se zvýší možnosti jeho uživatelů sociálně žít a setkávat se se svými vrstevníky. U objektu bude vybudováno nové parkoviště pro devět vozidel s jedním parkovacím stáním pro handicapované s napojením na Hornoměstskou ulici, kde byl nedávno rekonstruován chodník, který je bezbariérový a umožňuje bezpečné spojení s centrem města.

Objekt je navržen jako nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu s dvouplášťovou sedlovou střechou s vláknocementovou krytinou. Obvodové stěny jsou tvořeny cihelným zdivem, okna budou plastová a vstupní dveře hliníkové. Celý objekt i jednotlivé byty budou řešeny jako bezbariérové, doprava mezi podlažími je zajištěna výtahem. V suterénu objektu se nachází i zázemí pro pečovatelský personál, úklidová komora, sociální zařízení a sklepní kóje. V objektu se nepočítá s žádnými komerčními prostorami. Stavba by měla být hotova v průběhu měsíce září roku 2022.

Zdroj: MěÚ Rýmařov