Novoroční přání starosty a místostarostky

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a všudypřítomná vánoční atmosféra vybízí k tomu, abychom zapomněli na všechny problémy a starosti a užívali si chvíle klidu a pohody se svými blízkými.

Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Nastává tedy vhodný čas pro odpuštění starých křivd a k usmíření s těmi, se kterými jsme se pro neshody rozešli ve zlém. Pokusme se najít společnou řeč, podívat se na některé názory z jiného úhlu a s nadhledem. Ať nás laskavost, pospolitost a víra v lepší zítřky provází i v nadcházející době.

Rádi bychom v této sváteční chvíli poděkovali všem, kteří se podílejí na návratu světa, tak jak ho známe a máme rádi. Velké díky patří zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří pečují o nemocné bez rozdílu.

Přejeme Vám jménem městského úřadu a celého zastupitelstva krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku 2022.

vánoční strom
Foto: Fr. Teuchmann

Luděk Šimko, starosta
Lenka Vavřičková, místostarostka