Zabruslit si můžete už na Mikuláše

Od pondělí 6. prosince 2021 zahájí Městské služby Rýmařov, s.r.o. provoz zimního stadionu. Ledová plocha bude v provozu až do 28. února 2022, poslední den se již nebude bruslit.

V případě nevyhovujících povětrnostních podmínek (silné sněžení, déšť, teploty vysoko nad bodem mrazu) bude zimní stadion uzavřen. Aktuální informace Vám podá obsluha zimního stadionu každý den od 09:00 do 21:00 na telefonním čísle 778 428 467.

Organizace veřejného bruslení na zimním stadionu po dobu nouzového stavu

Veřejné bruslení bude na základě vyhlášeného nouzového stavu a usnesení vlády č. 435 ze dne 25.11.2021 o přijetí krizového opatření organizováno následovně:

  • Maximální kapacita areálu zimního stadionu je stanovena na 100 osob (bruslící, přihlížející, rodiče, atd.)
  • Po naplnění výše uvedeného limitu bude areál uzavřen a vstup dalších návštěvníků bude umožněn až po uvolnění kapacity.
  • Každý návštěvník zimního stadionu se musí prokázat platným certifikátem o očkování (14 dní od podání poslední dávky), nebo prodělání nemoci ve lhůtě ne delší, než je 180 dní, případně negativním PRT-PCR testem provedeným nejdéle před 72 hodinami. Výjimku mají děti do 12 let, které mohou bruslit bez omezení. Doporučujeme dětem, u nichž nejde jednoznačně určit věk, aby si s sebou vzaly průkazku zdravotní pojišťovny nebo jiný doklad věk (žákovská knížka, pas apod.). Pokud dítě nebude schopno doložit věk, obsluha jej může z areálu vykázat.
  • Šatny slouží pouze k přezutí, návštěvě WC, nikoliv k odpočinku!
  • Prostory zimního stadiónu jsou pravidelně uklízeny a dezinfikovány, v šatně a na WC je umístěna pro potřeby návštěvníků dezinfekce.

Aktuální informace k provozu zimního stadionu naleznete na webových stránkách Městských služeb Rýmařov, s.r.o.