Světu hrozí hlad.

Ukrajina ve  válce, s  masivními dodávkami zbraní  ze Západu, Rusko pod nejtvrdšími myslitelnými sankcemi a  puncem světového darebáka. Od něhož se každý slušný musí zhnusen odvrátit.

Slušný možná.  A  co hladový?  Ten co má nebo brzo bude mít na planetě katastrofický  hlad. A že jich zřejmě bude! Nevěříte? OK.

Takže  se podívejte, co jsem právě  vytáhl z německého zpravodajského webu n-tv.de.

Rozhodl jsem se dát  pro jistotu  původní německou i českou překladovou verzi. Bude vás  mrazit. Je to z dneška.

+++ 17:38 UN-Generalsekretär befürchtet „Hurrikan des Hungers“ +++
UN-Generalsekretär António Guterres hat vor einer weltweiten Hungerkrise als Folge von Russlands Angriff auf die Ukraine gewarnt. Beide Länder produzierten 30 Prozent des weltweiten Weizens, sagte Guterres. 45 afrikanische und viele der ärmsten Länder der Welt importierten das Getreide zu einem großen Teil oder mehrheitlich aus diesen Ländern. „Wir müssen alles tun, um einen Hurrikan des Hungers und einen Zusammenbruch des globalen Ernährungssystems abzuwenden“, sagte der Generalsekretär. Über der internationalen Wirtschaft hänge ein Damokles-Schwert. Guterres kündigte die Einrichtung eines Krisenstabes für Ernährung, Energie und Finanzen im UN-Hauptquartier in New York an.

+++ 17:16 Russland stoppt Großteil seiner Getreide-Exporte +++
Russland als großer Getreideexporteur schränkt die Ausfuhr von unter anderem Weizen, Gerste und Roggen zeitweise ein. Damit solle der Bedarf im Land gesichert und ein Preisauftrieb für Verarbeiter und Verbraucher verhindert werden, sagte die zuständige Vizeregierungschefin Wiktorija Abramtschenko. Russland ist der größte Weizenexporteur der Welt. Ab Dienstag gilt demnach bis zum 30. Juni ein Ausfuhrstopp für Weizen, Roggen, Gerste, Mais und Mischgetreide, sogenanntes Mengkorn. Getreideausfuhr im Rahmen von Quoten aufgrund einzelner Lizenzen bleibt erlaubt. Ausnahmen soll es für Exporte in die von Russland dominierte Eurasische Wirtschaftsunion sowie die Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk geben. Auch die benachbarte Ukraine ist ein wichtiger Produzent. Störungen der Getreideausfuhr beider Länder können zu massiven Preissteigerungen auf dem Weltmarkt führen.

+++ 17:38 Generální tajemník OSN se obává „hurikánu hladu“ +++
Generální tajemník OSN António Guterres varoval před celosvětovou hladovou krizí v důsledku ruského útoku na Ukrajinu. Obě země produkovaly 30 procent světové pšenice, řekl Guterres. 45 afrických zemí a mnoho nejchudších zemí světa dováželo velkou část nebo většinu obilí z těchto zemí. „Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom odvrátili hurikán hladu a kolaps globálního potravinového systému,“ řekl generální tajemník. Nad mezinárodní ekonomikou visí Damoklův meč. Guterres oznámil zřízení potravinové, energetické a finanční krizového štábu v sídle OSN v New Yorku.

+++ 17:16 Rusko zastavuje většinu vývozu obilí +++
Rusko jako významný exportér obilí dočasně omezuje mimo jiné vývoz pšenice, ječmene a žita. To by mělo zajistit poptávku v zemi a zabránit růstu cen pro zpracovatele a spotřebitele, uvedla odpovědná vicepremiérka Viktorija Abramchenko. Rusko je největším světovým vývozcem pšenice. Od úterý do 30. června bude vývozní stopka pšenice, žita, ječmene, kukuřice a smíšeného obilí, tzv. sopeže. Vývoz obilí v rámci kvót založených na individuálních licencích zůstává povolen. Výjimky by měly platit pro export do Euroasijské hospodářské unie, které dominuje Rusko, a separatistických republik Doněck a Luhansk. Významným producentem je také sousední Ukrajina. Přerušení vývozu obilí z obou zemí může vést k masivnímu nárůstu cen na světovém trhu.

Takže  svět  si také doveze nějakou tu zkapalněnou pšenici nebo žito z  USA  nebo Kataru? Nebo snad  z Venuše nebo z Marsu? Přes vozítko Oportunity? Nakrmí Západ v  rámci protiruských sankcí těch 45 nejchudších zemí? Čím? Utrhnou si američtí kongresmani, vedení bruselské centrály EU nebo čeští ministři a poslanci od  úst, nechají hladovět svoje  rodiny a  ušetřené potraviny pošlou  do Afriky? Nebo budou v  rámci nějakého nového sankčního kola požadovat, aby  se Rusko vzdalo svého obilí?  Aby  zatlačilo na celosvětové snížení cen a  aby vůbec nějaké  zrno na  světových komoditních trzích existovalo? A bude se někdo divit , když Moskva  prodá to, co sama nespotřebuje  Číně, Indii, Turecku, Egyptu a pár  dalším zemím, které jí vysloveně nejdou po krku a  které veškeré přebytky nepochybně  rádi rozdistribuují na  svém domácím trhu? Aby ten globální hlad  se jim vyhnul?

A  znovu připomínám – odpovědná česká  vláda chránící zájmy  svých občanů zatím jako jedna  z mála nechrání náš vnitřní zemědělský trh a zejména polští nákupčí skupují jednak loňskou, ale  především zcela nerušeně budoucí úrodu od  tuzemských sedláků. Aniž by  Fiala, Stanjura, Rakušan a ministr  zemědělství hnuli brvou. Chápu, mají  daleko důležitější starosti  – zabavování  majetku ruských oligarchů. Právě se ČT pochlubila, jak dvěma z nich byl zabaven holý  byt v  tuctovém pražském nic moc  činžáku. Kde byla zaregistrována nějaká jejich společná  firma! Tohle má přednost! Pšenice z příští úrody počká! Ale  šéf OSN  varuje před tornádem hladu…

Autor: vlkp

Zdroj: https://vlkovobloguje.wordpress.com/