Propast na dohled: Má krizi vyřešit katastrofa? Fiala na to nejspíš spoléhá.

Každý malý krok při obraně má smysl. Vousáči, pozor! „Proxy“, nebo otevřený boj? Covid brzy znovu. V bídě do občanské války?

PETR HÁJEK vnímá, že všechny „proxy války“, kterými jsme kvůli podvolení bombardováni, spějí k otevřenému boji za prosazení otroctví ve Velkém resetu

Velký reset, zahájený covidismem a z něj vycházející vakcinační diktaturou, dostal válkou Západu proti Rusku další impulz i když jeho důsledky mohou být pro architekty „koncentráku svět“ nakonec nejednoznačné. Na jedné straně urychlil (a skryl) mnohé zničující procesy, které by jinak nebylo tak snadné provést. Reakce stále více probuzené veřejnosti by je totiž nadměrně komplikovala a občanská „proxy“ válka by byla čím dál zjevnější. Z druhé strany tím však prohlubuje krizi – jak vnitřní, tak mezinárodní – která připravuje mohutný výbuch (bohužel možná i jaderný), jež celou vratkou konstrukci rozmetá na prach. To už nebude „proxy“.

„Proxy“ je termín, jenž má vyjádřit, že jde o válku zástupnou, ve které strany zúčastněné na konfliktu používají „cizí ruce“, aby se nemusely střetnout v přímém boji. Například to, co probíhá na Ukrajině: Spojené státy (resp. podvodem dosazená skupina globalistických jestřábů, která odstranila Donalda Trumpa) rukama kyjevského pučistického režimu vedou válku proti Rusku. A jejich vazalové (státy NATO) jim k tomu nejen vytvářejí další „křoví“, ale ještě vše z významné části platí jejich daňoví poplatníci. 

Právě tak vedou své „proxy-války“ (jako domácí úkol z Washingtonu a Bruselu) se svými občany jednotlivé protektorátní vlády EU. Fialova patří (bohužel výhradně jen v tomto ohledu) k nejaktivnějším. 

Najděte si někoho jiného

Nedejme si namluvit, že šílená ekonomická (energetická, potravinová,) krize je důsledek války Západu proti Rusku. Ta k tomu už jen přidala další absurdní (a sebevražedné) evropské a americké sankce vůči Moskvě, které dopadnou bumerangovým efektem především na nás. Začalo to však dávno předtím – covidistickou a vakcinační hysterií, kterou korunoval „Zelený úděl“, tedy plánované ožebračení všech občanů evropských států (vyjma „elit“ luxusně žijících z našich daní). K tomu přičtěme otevření bran statisícům Ukrajinců, kteří budou brzy dost možná tvořit deset procent „nových Čechů“ (dle vládního plánu na urychlené vydávání občanství imigrantům).

To vše bylo zpočátku potřeba před veřejností utajit – a naopak obrovskou mediální masáží režimních médií je pro sebevraždu získat. Znamenalo to především zlikvidovat média svobodná, která nepřijímají rozkazy z Bruselu, Washingtonu či velení NATO. „Běžná“ cenzura již nestačila, bylo zapotřebí ty nejsledovanější internetové zpravodajské, názorové a analytické weby vyřadit, zakázat vypnout. Nesměl být slyšet jediný hlas, který by vnášel pravdivé informace do válečnického hlomozu „bubnů“. Protože však vláda (a tajné služby) věděly, že jednají protizákonně a protiústavně, nasadily „proxy úder“ svobodě slova. Posloužila k tomu privátní firma NIC.cz. Dostala úkol – a splnila. 

Jenže některé weby – díky spolupráci nepodvolených „ajťáků“ a finančním příspěvkům svých čtenářů – se opět, po přestěhování do zahraničí, dostali zpátky do „on-line“ provozu. NIC.cz sice znovu a znovu protiprávní vypnutí opakovala, ale teď už jí došla trpělivost. Ví totiž, že to bude právě ona – nikoli vláda – kdo bude čelit žalobám včetně náhrad škod, které (na příkaz vlády) způsobila. A tak se postavila na zadní: Pokud vláda nevytvoří nějaký „zákon“, který by cenzuru alespoň legislativně „ospravedlnil“, přestane od června svobodné weby blokovat. 

Jenže vládě se do toho nechce, protože by tak jednak přiznala cenzuru již zcela oficiálně, jednak by se sama mohla stát předmětem žalob (o těch ústavních ani nemluvě). Především však: „proxy válka“ s vlastními občany by přešla do „pravidelné“ fáze. Nechme stranou, jestli by „uvolnění blokace“ některé weby využily. Dostat se znovu do závislosti na firmě, která spolupracuje s vládou a tajnými službami s vědomím, že jedná protiprávně (a očekává patřičnou vděčnost státní moci) je přinejmenším riskantní a pochybné. Co je však na celé věci nejzajímavější: Vláda ví, že jedná protizákonně, ví, že její předseda se dopouští trestných činů pomluvy, ale přesto do toho jde. Dává tím najevo, že zákony tu jsou jenom pro „sprostý lid“. Oni, „elity“ žijí – obdobně jako papaláši za předchozího režimu – v docela jiném světě.

Bránit se, nebo rezignovat?

Přesto má smysl využívat do poslední možnosti každou skulinku, která nám k obraně zbývá. O jedné takové nás právě informoval významný ústavní právník Zděněk Koudelka, kterému se již během covidistické tyranie Babišovy vlády podařilo v řadě případů dosáhnout soudních rozhodnutí, která vládě opakovaně dokazovala, že ve své „proxy-válce“ proti nepodvoleným neměla pro všechno násilí oporu ani ve svých vlastních zákonech. Zdeněk Koudelka nám poslal cosi zajímavého – protože covidismus si dal jen malou pauzu, a opět se na podzim stane dalším z kladiv, jimiž nás bude vláda masakrovat:

Vousáči pozor! Výrobce tvrdí, že respirátor nosit nemáte!

Málo kdo čte návody k jednoduchým věcem, a tedy i k respirátorům. Člověk je vezme a intuitivně užije v rámci obecné lidské rozumnosti. Prof. Jan Pirk je jeden z mála, který si návod přečetl a upozornil mě, že respirátory nemají nosit vousáči, za což mu děkuji.

Přečetl jsem si návod na použití respirátoru GPP2 od výrobce z Karlových Varů. A skutečně v rámci části UPOZORNĚNÍ je věta: Nepoužívejte, mate-li vousy nebo jakékoliv jiné ochlupení obličeje, které by mohlo zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem.

To, že nečtou návody běžní lidé, je jejich věcí. Něco jiného je, neřídí-li se návodem držitelé moci, kteří určité výrobky vnucují lidem proti jejich vůli. Ministerstvo zdravotnictví ve svých mimořádných opatřeních nařídilo nošení respirátorů i vousáčům a na toto upozornění výrobce nereagovalo. Buď proto, že na ministerstvu nikdo návod nečetl, nebo jej četli a vykašlali se na to. Ovšem vnucování ochranných a zdravotních pomůcek lidem v rozporu s pokyny výrobce je porušení povinnosti dobré správy ministerstvem. Ministerstvo nereagovalo na tuto skutečnost výjimkou pro vousaté, ale ani se k této skutečnosti nevyjádřilo v odůvodnění opatření.

Vousáči, pokud jste dostali pokutu za nenošení respirátoru, kterou jste ještě nezaplatili, braňte se, že jste postupovali podle pokynů výrobce, tedy podle návodu.

Proxy brzy skončí

Válka skrze cizí ruce nemůže trvat moc dlouho. Stejně jako není možné donekonečna lhát. Vlády to vědí – a jsou proto stále nervóznější. Propaganda nás sice dál krmí kyjevskými pitomostmi o tom, že její vojska stále vítězí, Rusové jsou na ústupu, vyčerpaní, mají šílené ztráty lidí i techniky, Putin je na umření, ale i těm nejzarytějším „konzumentům“ režimních médií už začíná docházet, že to asi všechno tak báječné není.

Ve skutečnosti Rusko postupuje krok za krokem, přičemž plní svůj hlavní cíl: denacifikovat kyjevský režim a oslabit, respektive zabránit kyjevské armádě, aby byla schopná decimovat a fyzicky likvidovat své někdejší spoluobčany z ruskojazyčných regionů na východě země. Kdykoli může zavřít své plynové kohoutky – a nepochybně to po dalších sebevražedných sankcích Západu dříve či později udělá. 

Se zdánlivým klidem sleduje, že vstupem Finska a Švédska do NATO se o více než tisíc kilometrů protáhla jeho hranice s nepřátelským uskupením připraveným pokusit se o reprízu nezdařené Hitlerovy premiéry o obsazení a vydrancování „Srdce světa“ (a zotročení jeho obyvatel). Současně dělá jasné varovné kroky – viz právě proběhlé jaderné cvičení v Kaliningradské oblasti – enklávě obklopené zeměmi NATO.

Lze se proto důvodně obávat, že další a další stupňování napětí Západem, jenž se stal postupně úplným rukojmí amerických zájmů, povede brzy ke konci „proxy“ – a začátku otevřených válek. Jak těch vnitřních – občanských – tak těch s Ruskem. 

Těžko říci, co je horší. Pokud se však nechá většina podvolených dále ukolébávat režimní propagandou, a nezačne používat svůj vlastní rozum, nevyhneme se tomu. 

Propast zvaná Velký reset už je docela blízko.

Zdroj: https://protiproud.info/