Čeká nás absolutní kolaps průmyslu i ekonomická a humanitární katastrofa!

ČT24 poprvé pustila na obrazovku energetického experta Štěpána, který zatím dostal prostor jen v alternativních médiích. Na reálných číslech doložil rozsah energetické katastrofy, která nás čeká v případě, že bude dále pokračovat neschopnost této diletantské vlády situaci řešit.


Naši 98% závislost na ruském plynu by snad šlo řešit v horizontu 5 let, ale jednalo by se o pouhé snížení závislosti, nikoli plnou náhradu. Evropa bere z Ruska cca 250 mld m3 plynu za rok. Všechny ostatní teoreticky dostupné zdroje dohromady představují zdroj max. v řádu několika málo desítek mld. m3.

Řešení je možné jedině okamžitým jednáním o přímé smlouvě o dodávkách plynu s Gazpromem, tak jak to má Maďarsko, Rakousko a Německo a další státy, pro které to sám Štěpán dojednával v Rusku a o co česká vláda neměla zájem. Vláda se spoléhá na Německo, ale to už řeklo, že má samo málo a nic nám nedodá. Naopak bude čerpat ze svých zásobníků na našem území!

Česká vláda diletantů, nebo přímo zločinců nemá v ruce nic, než vágní přísliby LNG, na které nemá nasmlouvány žádné sankční nástroje pro případ neplnění. Navíc, pro LNG nemáme žádné skladovací kapacity, které by zvládly přijmout dodávku byť jen z jedné lodě.

Velkohubé oznámení o naplnění zásobníků (které nám nepatří) na 80% znamená v chladné zimě spotřebu během 5 (!) dní, v létě max. 100 dní!

Pokud vláda nezvolí regulaci cen elektrické energie, jako Slovensko, budou její ceny u nás několikanásobně vyšší, než v okolních státech. Kecy o náhradě plynu elektrickou energií jsou absolutní nesmysl jak z důvodu nezdůvodněně šílených cen, tak hlavně z důvodu, že energii z plynu nelze fyzicky nahradit elektrickou energií. Na to nejsou vůbec výrobní kapacity.

Takže sumárně: Pokud Fialova vláda s pokorou nevyšle své emisary na přímé jednání s Gazpromem o individuální smlouvě, od této zimy nás čeká absolutní kolaps průmyslu a ekonomická a humanitární katastrofa.

Autor: Vlastimil Budík

Zdroj: https://pravyprostor.net/