Město Rýmařov realizuje projekty spolufinancované z kotlíkových půjček

Město Rýmařov v roce 2020 obdrželo od Státního fondu životního prostředí České republiky finanční prostředky, které byly poskytnuty občanům na předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla. O bezúročnou kotlíkovou půjčku žádali občané, kteří měli schválenou kotlíkovou dotaci ve 3. výzvě.

logo

Splátky půjček od občanů/žadatelů o kotlíkovou půjčku mohlo město Rýmařov využít pro realizaci adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu a projektů vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, tzn. město Rýmařov nemusí prostředky vracet do státního rozpočtu.

V současné době město realizuje tyto projekty spolufinancované z kotlíkových půjček:

  • Fotovoltaická elektrárna pro objekt budovy MŠ 1. máje 11/970, 795 01 Rýmařov
  • Fotovoltaická elektrárna pro projekt administrativní budovy Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
  • Fotovoltaická elektrárna pro objekt a technologii čistírny odpadních vod na p.č.. 1861 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov
  • Výměna zdroje tepla v administrativní budově Palackého 1178/11,795 01 Rýmařov
  • Výměna zdroje tepla v budově radnice, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zdroj: https://www.rymarov.cz/