Rýmařov – Máte vysoké náklady na energie? Požádejte o příspěvek na bydlení

Jako jednotlivec nebo rodina s nižšími příjmy si můžete zažádat o jednu ze státních forem pomoci – tzv. příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě (rodině) při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.

Příspěvek na bydlení se odvíjí od vašich příjmů, nákladů, počtu osob společně žijících v bytě a lokalitě bydliště. Příspěvek se počítá jako rozdíl mezi 30 % čistého příjmu rodiny a náklady na bydlení. Jsou-li vypočtené náklady na bydlení nižší než normativní, vstupují do výpočtu ty skutečné. V opačném případě se počítá s normativními. Normativní náklady na bydlení jsou průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce (u nájemních bytů) a počtu členů domácnosti. Domácností jsou myšleni rodiče a nezletilé nezaopatřené (i zaopatřené) děti, manželé, partneři, rodiče a zletilé děti (užívají-li s rodiči byt a nejsou-li posuzovány s jinými osobami), ale i jiné osoby užívající společně byt, které spolu zároveň trvale žijí a uhrazují náklady na bydlení.

Žadatel o příspěvek musí bydlet ve vlastním bytě či domě, v nájmu nebo družstevním bytě. Není přitom nutné mít v místě, kde skutečně bydlíte, trvalý pobyt.

Do příjmů se počítá plat nebo mzda, všechny typy důchodů, výživné, porodné, rodičovský příspěvek, mateřská, nemocenská a další dávky nemocenského pojištění, přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti, a to všech společně posuzovaných osob, tedy celé rodiny, která v bytě bydlí. Mezi náklady na bydlení patří:

  • nájemné či srovnatelné náklady dle počtu osob v rodině,
  • energie (plyn, elektřina a plnění poskytované s užíváním bytu – např. vodné a stočné, osvětlení společných prostor, ústřední topení, teplá užitková voda, společná televizní anténa).

O příspěvek na bydlení můžete zažádat on-line na webu Ministerstva práce a sociálních věcí  nebo osobně na Úřadu práce – třída Hrdinů 601/16, 795 01 Rýmařov, tel.: +420 950 106 259, e-mail: podatelna.br@uradprace.cz.

K žádosti je třeba doložit příjmy rodiny či jednotlivce, nájemní či podnájemní smlouvu, doklad prokazující vlastnictví bytu nebo domu, poslední vyúčtování elektřiny, plynu a úhradu nákladů na bydlení za předchozí čtvrtletí (např. žádost podána v 07/2022 – příjmy a úhrada nákladů na bydlení za měsíce 04/2022, 05/2022, 06/2022). Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Zda máte nárok na příspěvek na bydlení, můžete orientačně zjistit oon-line.

V případě potřeby pomoci s uplatněním příspěvku na bydlení, podání bližších informací ve věci příspěvku je možné obrátit se na sociální pracovníky odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov: