Břidličná – Informace odběratelům tepla a TUV

Vážení odběratelé,

v měsíci březnu letošního roku jsme vás informovali, že předběžná cena za GJ  tepelné energie je zvýšena na 750,-Kč plus 10%DPH.

Vzhledem k vývoji na trhu s energiemi, zejména významné nárusty cen plynu, uhlí v průběhu roku a obecně dalších nákladů z důvodu inflace, které se promítají do ceny tepla předpokládáme, že skutečná cena tepla za rok 2022 bude ve výši:

Cenová lokalita Břidličná I. (plynové kotelny Tovární a Jesenická) – 899,-Kč + 10%DPH

Cenová lokalita Břidličná II.  (domovní kotelna Slunečná- uhlí) – 595,-Kč + 10% DPH

Cenová lokalita Břidličná III. (domovní kotelna Vajglov 48-49 – uhlí) – 629,-Kč + 10% DPH

V souladu s Cenovým rozhodnutím ERU bude skutečná cena stanovena na základě skutečně vynaložených nákladů na výrobu a rozvod TE a dodávce tepla. Ve vyúčtování za rok 2022 bude uvedena pouze jedna cena.

S pozdravem

Ing. Jan Opatrný                                                                                  

jednatel společnosti MOS s.r.o.     

Zdroj: https://www.mu-bridlicna.cz/