Rýmařov – Město obnovilo křížek v Edrovicích.

Na místě původního křížku na Javorové ulici v Edrovicích zůstávalo už pouze dvoumetrové torzo z modřínového hranolu s kovovou obručí. Samotný kovový kříž se nedochoval.

Dřevěná část kříže byla natolik poškozena, že už nemohla být použita. Bylo proto zhotoveno nové dřevěné těleso z jasanového dřeva, namořeno a impregnováno. Na nový hranol byl nasazen nový litinový kříž (pracovalo se s plastikou dochovanou z jiného místa, která byla očištěna a ošetřena). Celek pak byl usazen do zabetonované ocelové paty a byly provedeny drobné terénní úpravy.

Zajímavým detailem jsou iniciály a letopočet uvedené na tabulce umístěné na dřevěném podstavci – jedná se o údaje, které byly nalezeny při opracovávání původního torza modřínového hranolu, proto byly použity i na novém objektu.

Veškeré práce provedla firma Svatopluk Bedřich z Lomnice za celkovou částku 84 300,00 Kč.

Foto puvodni 1
Foto po oprave 1

 Zdroj: https://www.rymarov.cz/