10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností

Luther Standing Bear byl náčelník kmene Oglala Lakota, ale rovněž i spisovatel, filosof, učitel a také herec známý ve 20. století.

Byl vychováván v internátní škole a uměl dobře anglicky, což mu umožnilo být jakýmsi prostředníkem mezi dvěma civilizacemi. Bojoval za práva rodilých indiánů a snažil se změnit vládní přístup vůči nim. Před svou smrtí vydal 4 knihy, ve kterých propagoval indiánský životní styl. Zde je 10 jeho citátů, které vás přinutí zamyslet se nad „moderní“ společností:

  • 1) Vychloubání se a přehnané manýry nikdy nebyly vnímány jako slušné. Přehrávání bylo považováno za nečestné a ti, kteří neuměli mlčet, byli považováni za drzé. Konverzace nikdy nezačala ve spěchu nebo jen tak bezdůvodně.
  • 2) Děti byly učeny prokazovat slušnost skrze činy a nikoli slova. Neměli dovoleno odmlouvat starším, vstupovat do řeči nebo se někomu vysmívat.
  • 3) Mlčení nebylo bráno jako urážka. Naopak. Drželi jsme se pravidla, že myšlenka předchází slovo. V období smutku, smrti nebo neštěstí se ticho považovalo za vyjádření respektu.
  • 4) O velkých pláních, krásných kopcích a potocích jsme nepřemýšleli jako o „divočině“, jak přírodu nazývali bílí lidé. Pro nás byla Země hojností a požehnáním “Velké Záhady“.
  • 5) Lidé z mého kmene žili se vším, co je obklopovalo, v lásce a míru. Zem, nebe a vodu považovali za aktivní principy, zvířata a ptactvo jim bylo přítelem a stejně tak i cizí lidé jim byli bratry.
  • 6) Láska je záhadou bytí, dává nám důvod a schéma naší existence.
  • 7) Pro lidskou kůži bylo dobré dotýkat se země. Staří lidé seděli vždy na zemi a chodili bosí. Spojení s půdou dovolovalo uvědomit si spojitost s ostatními.
  • 8) Svět byl knihovnou a kameny, listy, tráva i zvířata byly jejími knihami. Naučili jsme se žít se zákony přírody a uctívat její krásu. Cokoli nás pokořilo, dali jsme do nápravy co nejvíce úsilí, ale nikdy jsme si nestěžovali.
  • 9) Věděl jsem, že pokud se lidské srdce vzdálí přírodě, zahořkne. Pokud totiž člověk ztratí respekt pro rostoucí a žijící, brzy ztratí úctu i k samotným lidem.
  • 10) Civilizace mi byla vnucena…bohužel ale bez lásky, pravdy, upřímnosti a štědrosti. [/quote]

Doufám, že některé z těchto citací na vás alespoň částečně zapůsobily, a že vás dovedou k myšlence, že by se moderní civilizace měla inspirovat tou předchozí.

Zdroj:  wisdompills.com