Rýmařovský advent

24.11. – 22.12.  SVČ Rýmařov

Vánoční výstava paličkování a keramiky

25. 11. 16:30 Hedva Český Brokát – Galerie Fabrika

Vánoční výstava – vernisáž

26. 11. 10:00 Městská knihovna Rýmařov

Den pro dětskou knihu s vystoupením divadla Čučka

 

První Adventní neděle 27.11. náměstí Míru

10:00 – 17:00 Vánoční jarmark
15:30 – 18:00 Vánoční dílny v budově radnice
16:00 – 16:45 The People – koncert
16:45              Zapálení první svíčky na adventním věnci
17:00             Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
17:05 – 17:45 The People – koncert


1. 12. 9:00 Městská knihovna Rýmařov

Výtvarná dílna pro seniory: tvoření vánočních ozdob ze starých knih

Druhá adventní neděle 4. 12. náměstí Míru

16:00-18:00 Mikulášská nadílka – Diakonie ČCE Rýmařov
17:00 Zapálení druhé adventní svíčky s literárně- dramatickým a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov, promítání animovaného filmu Advent? Advent!

6. 12. 18:00 Zámek Janovice

Žavez – adventní koncert

8. 12. 17:00 Městská knihovna Rýmařov

Beseda s Jakubem Venglářem: Všechny krásy Kavkazu

9. 12. 18:00 Zámek Janovice

Vox montana – koncert

Třetí adventní neděle 11. 12. náměstí Míru

17:00 Zapálení třetí adventní svíčky s literárně-dramatickým a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov, promítání animovaného filmu Advent? Advent!
17:20 Variace – koncert

Čtvrtá adventní neděle 18. 12. náměstí Míru

17:00 Zapálení čtvrté adventní svíčky s literárně-dramatickým a výtvarným oborem ZUŠ Rýmařov, promítání animovaného filmu Advent? Advent!
17:20 Vox montana – koncert

24. 12. 9:00-11:00 Jídelna Podlas

Předávání Betlémského světla, Skaut – středisko Balů Rýmařov

25. 12. 18:00 SVČ Rýmařov

Bigbeatové vánoce – koncert

26. 12. 10:00 Stará Ves

Štěpánská desítka – běžecký závod

  • Po celou dobu adventu vás rádi přivítají v punčovém stánku Diakonie ČCE Rýmařov, kde máte možnost získat vánoční razítko na pohledy a přání.
  • Strom splněných přání v Informačním centru Rýmařov pro Dětské centrum Pampeliška v Janovicích od 28. 11. 2022 do 20. 12. 2022.

Zdroj: http://jm2.svcrymarov.cz/