Jesenické prameny jsou světový unikát. Prochází obnovou

Pomníky, kříže, vyhlídky, památníky a především prameny. Okolí Jeseníku je protkáno množstvím drobných památek, které v takovém množství na tak malém území nelze najít snad nikde na světě. Řada z nich prochází v poslední době obnovou a dokonce přibývají nové.

Neuburský pramen ve Smetanových sadech. | Foto: se svolením město Jeseník

V letošním roce bylo v Jeseníku obnoveno devět památek nebo alespoň prošlo úpravou jejich okolí. Jednou z nich je lurdská jeskyně, o jejíž existenci netušilo ani mnoho místních pamětníků pamětníků. Na své zahradě ji před více než sto lety vystavěl duchovní Johannes Zwior. Nachází se nad Rudnou ulicí a do letošní rekonstrukce dlouho chátrala.

Technické služby z místa nejprve odstranily veliké popadané stromy, poté si jeskyni vzal do rukou místní katolický spolek. Vyčistil jeskyňku, prostor okolo ní a okolí, pořídil novou sochu Panny Marie, kterou dobrovolníci ukotvili na její původní místo.

Obnovou prošla také křížová cesta od Anglického pramene ke kapli svaté Anny na Křížovém vrchu. Kromě samotných zastavení se obnovy dočkala také stezka a přibylo nové odpočívadlo. Slavnostně byla křížová cesta vysvěcena na začátku října.

Úsilí šlo rovněž do obnovy pramenů pod Křížovým vrchem. Opraven byl již zmíněný Anglický pramen, dále nedaleký Neuburský pramen a pramen U Vousáče. Kompletní obnovu posledního zmíněného zajistily Technické služby.

„Po několika desetiletích byla do pomníku znovu přivedena voda, a to díky spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Jesenicka. V rámci revitalizace pramene byla obnovena i historická stezka, která návštěvníka nenáročnou chůzí přivede od prvního zastavení křížové cesty až k samotnému prameni. Nová přístupová cesta nahradila původní turisticky značenou trasu, která byla zrušena mimo jiné z důvodu nevhodného výškového profilu,“ uvedl Jan Mrosek z Městského úřadu Jeseník.

Na protější straně údolí Bělé prošla obnovou poškozená lavice s tematikou návratu Germánů z lovu. Kovářka Martina Turečková před pár týdny dokončila spolu s dobrovolníky budování Gilbertova odpočívadla. To na svahu pod lázněmi vznikalo od roku 2016. Na kruhovou zídku ukovala Ariadninu nit, která má symbolizovat lásku, podporu a trpělivost.

Právě nad lázněmi se nachází největší koncentrace pramenů. Vývěry vody, mnohdy upravené jen do podoby prosté mohyly z kamenů, někdy však okrášlené monumentálními pomníky, začaly na úbočích Studničního vrchu vznikat v roce 1839. V následujících letech pak probíhala „soutěž“, kdy se jednotlivé národy Evropy snažily svým pomníkem předehnat ty již postavené.

Prameny nad Jeseníkem zažily období úpadků i obnov. Za jednou z posledních vln rekonstrukcí stojí Hnutí Brontosaurus Jeseníky. Nyní se o obnovu a údržbu pramenů kromě města Jeseníku, Lesů ČR, Arcibiskupských lesů a statků Olomouc a Priessnitzových léčebných lázní, na jejichž pozemcích se nachází, stará také řada jednotlivců – patronů.

Redaktor Deníku většinu pramenů v okolí lázní a na úbočích Studničního vrchu v uplynulých dnech obešel. Vesměs jsou v dobrém stavu a tečou – některé velmi vydatně, jiné alespoň kapou. Stojí tak za to vydat se s hrnečkem po některé z naučných stezek a jejich vodu ochutnat. Větší množství vyschlých pramenů se nachází jen podél cesty z lázní na Pomezí.

Město Jeseník v příštím roce připravuje opravu monumentálního sousoší Vincenze Priessnitze ve Smetanových sadech, která si vyžádá výraznější zásah. Bude také finančně náročnější než drobné úpravy v letošním roce.

„Aktuálně připravujeme podklady pro tuto opravu a vyhledáváme vhodný dotační zdroj pro spolufinancování akce,“ doplnil Jan Mrosek.

Jesenické prameny – stav a vydatnost v listopadu 2022
(časový údaj vyjadřuje dobu, za kterou nateče hrnek o objemu 200 ml)

Géniův pramen: vyschlý
Francouzský pramen: 5 minut 16 sekund
Domácí pramen: jen pomalu kape
Český pramen: 26 sekund
Žofiin pramen: 2 minuty 26 sekund
Slovanský pramen: 6 sekund
Pražský pramen: 1,5 sekundy
Trojpramen Adéla Flóra Adolf: 3 sekundy/18 sekund/jen kape
Pramen Anna: 37 sekund
Bezručův pramen: 7 sekund
Dášin pramen: teče dobře, ale mimo trubku, nelze změřit
Rumunský pramen: 55 sekund
Vilémův pramen: 3 sekundy
Smrkový pramen: jen kape
Jitřní pramen: 2 sekundy
Večerní pramen: 26 sekund
Pramen Kamenice: cca 1 sekunda
Čeňkův pramen: 1 minuta 15 sekund
Meklenburský pramen: 8 sekund
Finský pramen: 8 sekund
Pramen Pokroku: 12 sekund
Pramen Svornosti: 35 sekund
Pramen Přátelství: 1 sekunda
Německý pramen: vyschlý
Schindlerův pramen: 2 minuty
Vídeňský pramen: vyschlý
Böhmisch Trübauer: 34 sekund
Luisin pramen: 22 sekund
Pramen Tůňka: 1,5 sekundy
Pramen Šárka: 4 sekundy
Sourozenecký pramen: 1 sekunda
Priessnitzův pramen: 30 sekund
Mariin pramen: jen kape
Drahušcin pramen: vyschlý
Müllers Quelle: kape
Josefův pramen: 5 sekund

Autor: Petr Krňávek
Zdroj: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/jesenicke-prameny-jsou-svetovy-unikat-prochazi-obnovou-20221115.html