Aktuální hydrologická situace v povodí Odry

Teplé počasí v předjaří způsobilo tání sněhu z nejvyšších poloh. Pro vodohospodáře je to příznivá situace, protože se téměř všechny přehrady ve správě státního podniku Povodí Odry doplnily vodou. To znamená předpoklad, že bude dostatek vody jak ve vodních tocích, tak pro výrobu pitné vody a vody pro průmyslové subjekty Moravskoslezského kraje. Podle hydrologických informací z ČHMÚ nepředpokládají žádnou zimní povodeň.

Foto: Povodí Odry

Odtávání sněhu způsobilo výrazné oteplení začátkem tohoto týdne, kdy se zásoby sněhu snížily o 60 % (zásoby sněhu k 15. 2. byly odhadovány na 111 mil.m3, zásoby sněhu k 22. 2. 2023 47 mil.m3). Současně vypadly dešťové srážky na celém území, a to od 5 mm do 40 mm. Průtoky v tocích jsou zvýšené a odpovídají 180 až 30 denním vodám. Nejvyšší průtok v tomto týdnu byl zaznamenán na řece Olši v Karviné 107 m3/s, což odpovídá nižší než 1- leté vodě (Q1 = 156 m3/s) a na Odře v Bohumíně 122 m3/s. Průtoky 1-leté vody byly dosaženy na Odře v Odrách a na Morávce v Morávce.

Vodní díla na Beskydské straně povodí Odry mají své zásobní prostory zcela zaplněny a v současnosti odtéká vyšší množství například z vodních děl Šance či Morávka, aby se vyprázdnil retenční prostor nádrže, který slouží pro zachycení povodní. Na Jesenické straně je přehrada Kružberk plná, Slezská Harta je naplněna na 87 %. Přehrady tak budou opět připraveny na případný další průběh tání.

V průběhu takových epizod tání sněhu spolupracujeme například se zhotoviteli staveb poblíž vodních toků a postup v rámci povodňové bdělosti a povodňového plánu koordinujeme se zhotovitelem stavby tak, abychom zajistili na prvním místě bezpečnost. To se dělo v tomto týdnu například na řece Olši v Karviné, kde současně probíhá výstavba silničního obchvatu Karviné.

Také vodohospodáři z Povodí Odry urychleně ukončili injekční práce ve štole na vodním díle Šance
a v průběhu úterý 21. 2. zvýšili odtok zadržené vody a snižují hladinu vody v nádrži. Tuto situaci mohou využít vodáci pro individuální sjezd, samozřejmě s maximální obezřetností a na vlastní odpovědnost.

Zdroj: Povodí Odry