Poškodili jste si auto ve výmolu?

Pokud na dálnicích nebo silnicích I. třídy dojde k proražení pneumatiky, porušení nápravy, řízení nebo k jiné škodě způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce, lze požádat o úhradu škody z odpovědnostního pojištění správce komunikace. Na dálnicích a silnicích I. třídy je to Ředitelství silnic a dálnic ČR, které má pro tyto případy sjednané pojištění.

Ředitelství silnic a dálnic ČR od zimy do jara eviduje zvýšené množství výtluků a podobných vad svěřených komunikací. Každoroční nerovnosti způsobují okolní vlivy doprovázené škodlivými změnami teplot – noční mrazy či sněžení střídá slunce, a teplotní šoky pak  přispívají k rozpadu povrchů vozovek.

Pracovníci ŘSD ČR i externí údržby téměř denně projíždí dálnice a silnice I. třídy a v rámci kontrolní činnosti dochází k pečlivé evidenci nerovností. Některé vady jsou na místě opraveny, větší plochy poruch čeká rozsáhlejší rekonstrukce. Navzdory neustálé přítomnosti pracovníků v terénu dochází k menším nehodám ve formě proražených pneumatik, zkřivených disků kol a podobně.

Majitel vozidla může požádat Ředitelství silnic a dálnic ČR o náhradu škody způsobené nerovností, výmolem, výtlukem a jinou závadou na vozovce. Nejjednodušším postupem je navštívit oficiální web a vyplnit potřebný formulář. Kromě kontaktních údajů zde řidič uvede popis události a vyčíslení vzniklé škody a doloží mapku s vyznačením místa události, fotodokumentaci místa události i vzniklé škody a doklady o opravě vozidla. Je dobré přiložit také případný protokol od Policie ČR. Podklady je pak možno zaslat poštou na podatelnu ŘSD ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, na mail posta@rsd.cz nebo do datové schránky zjq4rhz.

Ne všechny případy poškození jsou z pojistky uhrazeny. To platí především pro případy, kdy se prokáže, že řidič nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy stavu a povaze vozovky, jak je ze zákona povinen. O tom však nerozhoduje Ředitelství silnic a dálnic ČR, ale příslušná pojišťovna. Ve všech případech však ŘSD ČR předává všechny nárokované škody bez výjimky pojišťovně k řešení, případně k likvidaci.

Upozorňujeme, aby řidiči v případě fotografování místa incidentu dbali zvýšené bezpečnosti s ohledem na okolní provoz.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/