Dluhy Čechů po splatnosti skokově narostly. Blíží se ke 40 tisícům korun

Čtyři roky po sobě průměrný dluh lidí s dluhy po splatnosti neustále snižoval, v uplynulém roce ovšem výrazně stoupl. Zatímco v roce 2021 šlo průměrně o 26,5 tisíce korun, vloni to bylo 39,2 tisíce. Ukazují to data společnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

České domácnosti se stále více zadlužují, mnohé pak nemají na splátky. Ilustrační foto: FAEI.cz/Petr Starý

Z analýzy, kterou má redakce FAEI.cz k dispozici, vyplývá, že stejně jako v předchozích letech mají dluhy po splatnosti spíše muži (53 %). Také jejich dluh je v průměru vyšší než u žen, dosahuje v průměru 40,7 tisíce korun.

Nejvíce obyvatel s dluhy po splatnosti žije v Moravskoslezském kraji, jde o více než 15 procent českých dlužníků s průměrným dluhem necelých 37,6 tisíce korun. Následuje Středočeský kraj s 12 procenty dlužníků a průměrným dluhem 37,3 tisíce a Ústecký kraj s 11 procenty a průměrnou výší závazků 39,7 tisíce korun.

Jihočeši dluží nejvíce

Nejvyšší průměrný dluh z celé republiky mají dlužníci z Jihočeského kraje – přibližně 43,2 tisíce korun. Nejméně dlužníků má naopak kraj Vysočina (něco přes 4 %) s průměrným dluhem necelých 42,5 tisíce.

„Loňský rok byl pro většinu českých domácností z pohledu schopnosti splácet své závazky velmi náročný, zvýšené ceny energií a inflace vytvořily enormní tlak na domácí rodinné rozpočty a tím si také vysvětlujeme tento skokový nárůst průměrného dluhu napříč všemi regiony,“ konstatovala Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK.

Dodala, že dlužníci, kteří z nějakého důvodu nemohou aktuálně splácet své závazky, by měli včas kontaktovat své věřitele, vysvětlil jim situaci a hledat společně řešení, jak dále postupovat. „Strkáním hlavy do písku se finanční problémy pouze prohloubí,“ upozornila Palendalová.

Polovina lidí nesplácí

U Čechů, kteří mají své finanční závazky po splatnosti, převažují ti v produktivním věku. Necelých 31 procent dlužníků je ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh činí necelých 35,2 tisíce korun.

Věková kategorie 35 až 44 let reprezentuje 27 procent dlužníků s průměrným dluhem více než 43 tisíc korun. Necelých pět procent dlužníků s průměrným dluhem kolem 22,6 tisíce spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Více než sedm procent dlužníků je ve věku nad 65 let, přičemž v průměru dluží téměř 39,3 tisíce korun.

„Z naší analýzy dat také bohužel vyplývá, že necelá polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet,” uvedla Jaroslava Palendalová. Upozornila, že bezmála třetina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti.

„V letošním roce se obtíže se splácením budou pravděpodobně prohlubovat vzhledem k celkově výrazně vyšším životním nákladům napříč veškerým sortimentem a službami. Pokud jsou lidé již nyní v situaci, kdy nezvládají splácet své závazky, měli by začít přemýšlet, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období,“ doporučila Palendalová.

Úvěry za dva biliony

Podle údajů České národní banky (ČNB) stouply v únoru dluhy tuzemských domácností u bank o 4,5 miliardy na více než 2,1 bilionu korun. Meziročně byly dluhy domácností vyšší zhruba o 81,6 miliardy.

Úvěry českých domácností u bank rostou od února 2016. Výjimkou byl duben roku 2022, kdy se dluhy meziměsíčně snížily zhruba o 20 miliard na 2,067 bilionu korun. Podle centrální banky ale statistiku tehdy ovlivnilo odebrání bankovní licence bance Sberbank CZ.

Téměř čtyři pětiny objemu dluhů domácností u bank představují úvěry na bydlení. V únoru se podle tuzemské centrální banky meziměsíčně zvýšily o 0,2 procenta na bezmála 1,7 bilionu korun.

Autor: Petr Starý

Zdroj: https://faei.cz/dluhy-cechu