Malá Morávka – výběrové řízení

Tajemník obecního úřadu Malá Morávka vyhlašuje v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů


Veřejnou výzvu


Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní (administrativní
pracovník) – zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce: Obecní úřad Malá Morávka, Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka

Více informací zde: https://www.malamoravka.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah787_3.pdf&original=v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD%20-%20z%C3%A1stup%20mate%C5%99sk%C3%A1.pdf

Zdroj: https://www.malamoravka.cz/