Oni tu válku skutečně chtějí a připravují.

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

Oni tu válku skutečně chtějí a připravují. Ukrajina mohla být evidentně opravdu jen nástroj, záminka, aby se konflikt většího rozsahu mohl rozpoutat. Je mi z toho těžko, bezmocně a z těch nahoře je mi zle, protože je to hra o nás bez nás, ve které naše vláda plní poslušně přání USA, smluvně připravuje na našem území, v blilzkosti řady našich obcí a měst, pobyt cizích vojáků, vynakládá miliardy na zbrojení, namísto aby se tomuto scénáři postavila a žádala důsledně mírová jednání… velmi znepokojující vývoj.

Řehka vysloví slovo válka, a že budeme její součástí, a média jsou v klidu… O účasti našich vojáků kdekoli přitom nerozhoduje žádné NATO, ale jen my sami – tedy parlament. Bylo tedy už někde předem “rozhodnuto”?

Před několika lety přitom řada evropských zemí měla k Ukrajině velmi kritický postoj, dotýkající se jasných prvků nacismu a obrovské korupce… Teď náhlý obrat… Není důležitější země na světě… a v jejím zájmu se obětuje vše včetně vlastních občanů… Nebo v zájmu koho? Skutečně chceme být zemí zapojenou do válečného konfliktu, jehož záminkou se má stát to, co se stalo na východ od nás, co navíc rozhodně nevzniklo “samo”, a “za co rozhodně nemůže jen Putin?” (Henry Kisinger).

Někdo ten konflikt chtěl vyprovokovat a vyprovokoval, a na jeho základě nás teď tlačí do “větší” války. A naše vláda jako jedna z nejvíce poslušných plní toto hrozivé zadání… Neptá se svých občanů, neptá se obcí a měst, kde mají být ona “zařízení”, neptá se nikoho. Pohrává si se slovem válka, jako by šlo o digitální hru.

Je to neskutečně neodpovědné, naši zemi ohrožující, vůči občanům bezohledné a plnící téměř na povel zájmy jiných, kteří nás a našeho území a našich vojáků jen chtějí využít – jako se to v historii stalo už mnohokrát. Jako jsem tu nechtěla vojska Sovětského svazu, nechci tu vojska USA.

A pokud jde o konflikt dvou zemí na východě, která ani jedna není členem NATO ani EU, bude se týkat členských zemí NATO jen tehdy, když si ho tyto země jako “svůj” zcela bezdůvodně “zprivatizují” a své občany do něj zatáhnou. Protože si to někdo, a já se obávám, že hlavně USA, přeje. Protože chtějí konflikt s Ruskem. O Ukrajinu ve své podstatě nejde. Ta byla “cesta”. Když to někdo řekl před rokem, byl označen za lháře. Teď se o tom mluví už jako o běžné věci. Přitom je to obrovská hrozba pro každého z nás. Obrovská.

Nic z toho, co uvádím, není proruské. Je jen a jen pročeské. Protože na Českou republiku, její občany, její obce a města, naše vláda nemyslí a v jejich zájmu nekoná. Hraje ve scénáři psaném někým jiným. Halasně mluví o nutné obraně, ale na nás se nikdo útočit nechystá. Pokud si o to sami neřekneme útokem na něho, nebo pomocí těm, kdo na něj útočit budou, a kterým my na území našich obcí a měst budeme umožňovat vytvářet své vlastní zázemí.

Vím, že na nás, co tyto otázky klademe, budou opět útočit, urážet nás. O to víc, o co víc jsou naše otázky na místě. Za covidu to nebylo jiné. Čím více vyslovované pravdy a důvodných pochybností, tím více dehonestace jejich autorů… (Doba ukazuje, kdo měl pravdu).

Válka je ale moc velká hrozba na to, abychom mlčeli k přípravám na ni, a nechtěli znát skutečnou pravdu… Kdo ji chce, proč ji chce, a proč se má do ní zapojit tak výrazně Česká republika. A proč náhle takový obrat vůči ve více směrech problematické Ukrajině. Aby ji bylo možné prohlásit “za svou” a po jejím boku jít do války s Ruskem? Nebo kdo do něj chce jít? Proč konflikt eskalovat, namísto ho zavčas ukončit? Kdo tu válku chce a potřebuje?

Česká republika to rozhodně není. A poučeni historií bychom už neměli spoléhat na úsudek nikoho jiného, než ten svůj. Utvořený na základě všech dostupných informací, které obávám se také nevíme.

Jana Zwyrtek Hamplová