Dražby nájemních bytů a rozhodné nájemné

V Rýmařovském horizontu a na úřední desce města zveřejnil Byterm Rýmařov nabídku bytů k pronájmu, které budou poskytnuty za nejvyšší nabídnuté nájemné. Protože se množí dotazy občanů a stížnosti na příliš vysoké nájemné, znovu vysvětlíme, jak je to s nabídkovými cenami městských bytů v případě dražby.

V dražbách práva nájmu k městským bytům docházelo k situacím, kdy zájemci nabízeli mimořádně vysoké částky za m2 bytu. Aby mělo město jistotu, že je zájemce schopen vydražené nájemné dlouhodobě hradit, je zájemce povinen v případě překročení stanovené nabídkové ceny (tzv. rozhodné nájemné) doložit odpovídající minimální příjem své domácnosti. Pokud nabídka uchazeče přepočtená na velikost bytu překročí ¼ minimální mzdy, pak musí čistý měsíční příjem uchazeče vč. dalších členů jeho domácnosti překročit čtyřnásobek jím nabídnutého nájemného za byt.
Například pro byt o velikosti 50 mbude zájemce povinen předkládat příjmy od nabídnuté částky 86,50 Kč/m2 (aktuální minimální mzda je 17 300 Kč, přepočet na m2 činí 346 Kč, z toho ¼ je 86,50 Kč). Pokud by tedy zájemce nabídl částku 100 Kč za m2, musí prokázat čistý příjem své domácnosti 20 000 Kč (100 Kč x 50 m2 = 5 000 Kč, čtyřnásobek činí 20 000 Kč). Pokud by stejnou částku nabídl za garsonku o velikosti 35 m2, povinnost předkládat příjmy se ho netýká, protože rozhodná výše nájemného v tomto případě činí 123,57 Kč (17 300 Kč : 35 m2 = 494,29 Kč, z toho ¼ je 123,57 Kč), a tu nepřekročil.

Pokud zájemce příjmy nedoloží, nebo jeho čisté příjmy nedosáhnou požadované minimální výše, bude z nabídkového řízení vyřazen.

Pojem rozhodné nájemné uvedený v tabulce se tedy týká nutnosti prokázání příjmů při velmi vysoké nabídce nájemného, nejde o očekávané nebo stanovené nájemné. Vyvolávací částka nájemného, tedy nejnižší částka, kterou lze v dražbě nabídnout, činí pro všechny byty jednotně 49 Kč za m2.

Zdroj: https://www.rymarov.cz/