7 benefitů, které les přináší našemu zdraví

Na 7. duben připadá mezinárodní den zdraví. Naplánujme si na jeho oslavu pobyt v lese, který je, dle řady vědeckých studií, pro naše zdraví opravdickým elixírem.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

Les má pozitivní vliv na naše tělo i psychiku. Pokud sem chodíme pravidelně, budeme méně nemocní. To jsou závěry mezinárodní konference „Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care“, která se zabývala spojitostí mezi přirozenou a kulturní krajinou a lidským zdravím. Sto čtyřicet odborníků z dvaceti sedmi zemí světa sdílelo výsledky vědeckého bádání týkajícího se působení pobytu v přírodě na lidské zdraví a na pocit štěstí a pohody. 

Konkrétně vědci došli k těmto zjištěním:

1. Les pomáhá proti alergii a astmatu

Lesy přispívají k léčbě dechových onemocněnímají protizánětlivý účinek, snižují náchylnost k alergiím, rozšiřují průsvit dýchacích cest a usnadňují tak vykašlávání. Bylo dokonce zjištěno, že děti starší 6 let, které žijí v blízkosti lesa trpí výrazně méně na různé alergie.

Výzkum v Rakousku, který se týkal astmatu, zase ukázal, že děti, které trávily týden v lese, neměly dva měsíce astmatický záchvat. Děti, které pobývaly v lese a k tomu ještě trávily čas u vodopádu, neměly projevy astmatu dokonce čtyři měsíce.

2. Les snižuje krevní tlak

Lékaři došli ke zjištění, že pravidelný pobyt v přírodě může snížit vysoký krevní tlak a riziko kardiovaskulárních onemocnění. Procházkami v lese tedy těmto zdravotním obtížím předcházíme a v případě, že jimi již trpíme, lze pobyt v lese aplikovat jako podpůrnou terapii ke klasické léčbě.

3. Les pomáhá proti stresu a pocitu vyhoření

Už dvě hodiny týdně strávené v přírodě stačí na to, aby se lidé uklidnili a načerpali energii. Pobyt v lese má zásadní vliv na odbourávání stresu a pomáhá předcházet stavům vyhoření. Dr. Peter Mayer, vedoucí Spolkového výzkumného centra pro les, doporučuje, aby si člověk pobyt v lese pravidelně „naordinoval“. V Irsku mají například lidé, kteří trpí stresem, možnost zúčastnit se šestitýdenní „lesní terapie“, založené na pravidelném pobytu v lese. Je prokázáno, že pomocí této aktivity dochází k významnému snížení úrovně stresu. V Japonsku se lesní terapii říká šinrin-joku a v překladu znamená lesní koupel.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

4. Les léčí duševní poruchy

Pobyt v lese má pozitivní vliv na léčbu duševních poruch, jako jsou deprese nebo úzkosti. Lidé, kteří se těmito problémy potýkají, by měli zkusit les vnímat všemi smysly. Užívat si jeho vůni, vlhkost, bosou chůzi po chladivém mechu, svěžest vody v potůčku. Jedná se o smyslovou terapii, která má veskrze pozitivní vliv na každého z nás. Pomáhá nám, spojit se s přírodou, vnímat její sílu a harmonii.

5. Les prospívá v těhotenství

Studiemi byl prokázán pozitivní vliv blízkosti zeleně na těhotné ženy. Ty, které během těhotenství trávily v přírodě hodně času, neměly zdaleka tolik těhotenských komplikací, jako ženy, které do přírody příliš nechodily. A dle všeho, má pobyt budoucích maminek v lese pozitivní vliv i na porodní váhu novorozence.

6. Les snižuje hyperaktivitu u dětí

Stavění domečků z mechu a šišek, hry na skřítky a víly, běhání mezi stromy. Hry, které dětem rozvíjejí kreativitu, učí je pracovat s rizikem, dodávají pocit sebeúcty a umožní jim, volně si hrát a objevovat. Právě takové aktivity, snižují dle odborníků u dětí problémy s chováním, jako je hyperaktivita. V některých případech lze pozorovat dokonce i zlepšení neurovývojové poruchy ADHD.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

7. Les působí jako antibiotikum

Obzvláště pozitivní účinek má na lidské tělo lesní vzduch. Z hlediska zdraví je pro nás nejefektivnější pobyt v jehličnatých lesích, které produkují blahodárné těkavé látky, takzvané balzamické silice – fytoncidy.

Fytoncidy, jsou vlastně nepravá antibiotika – usmrcují různé mikroorganizmy, hlavně zoospory, prvoky, bakterie, plísně, které mohou napadnout náš organismus, zejména, pokud je oslabený. Největší továrnu na fytoncidy představuje borovice a jalovec, z listnáčů střemcha, ořešák, lípa a hloh. Bylo zjištěno, že 1 hektar listnatého lesa vyprodukuje v létě denně asi 2 kg fytoncidů. Stejná plocha borového lesa asi 5 kg a jalovcového dokonce až 30 kg těchto baktericidních látek. V odborné literatuře se uvádí, že 1 cm3 městského vzduchu obsahuje 500 až 800 bakterií, zatímco 1 cm3 v lese nebo ve velkém parku jen 40 až 50. Z toho vyplývá, že les vykonává funkci biologického filtru.

Věděli jste, že charakteristickou vůni jehličnatých lesů, kterou tak rádi vdechujeme při procházce, vytvářejí při vypařování právě fytoncidy, jimiž je prosycena pryskyřice? 

Lesy jsou pro naše zdraví nesmírně důležité. Je třeba se o ně starat a chránit je, aby zůstaly zachovány i pro budoucí generace. To je nesnadným úkolem vlastníků lesů, ale i nás, návštěvníků. 

Zdroj: https://www.kouzlolesa.cz/l/7-benefitu-ktere-les-prinasi-nasemu-zdravi/