Město Břidličná, ul. Nábřežní (II. etapa) – autobusové nádraží

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!

Stavební práce na akci budou zahájeny v pátek dne 5.6.2020 (frézování poloviny autobusového nádraží).

Dopravní značení bude rozmístěno v úterý dne 2.6.2020.

Autobusové zastávky po dobu výstavby budou přemístěny do druhé poloviny autobusového nádraží, do prostoru, do kterého výstavba nebude zasahovat. Budou náležitě označeny.

Žádáme občany, aby od uvedeného data neparkovali svá vozidla na přilehlém parkovišti a neprocházeli označeným staveništěm.

Děkujeme za pochopení

Dodavatel akce: KARETA s.r.o. Bruntál

Rozpočet akce:  5 714 919 Kč bez DPH

Zahájení prací:  05/2020