O Noci kostelů se na Moravě a ve Slezsku otevře přes 120 objektů, včetně Arcibiskupského paláce

Také letos nabídne Noc kostelů návštěvníkům otevřené kostely, kaple a modlitebny po celé Moravě a Slezsku. Jedenáctý ročník akce je sice poznamenán opatřeními v souvislosti s nemocí covid-19. Přesto 12. června nabídne tato tradiční akce řadu zajímavých programů, ale především samotné chrámy svědčící o bohatém duchovním dědictví Moravy a Slezska.

Noc kostelů zve k návštěvě už řádku let. Teď je zvláštní příležitost, abychom přišli s vděčností do ticha chrámu poděkovat. Vždyť máme za co,“ vybízí k účasti na letošní, do značné míry jiné, Noci kostelů arcibiskup Jan Graubner. Pokračuje pak: „Doznívající epidemiologická opatření i obyčejný zájem o druhého nabádají spíš ke komornějšímu prožití, to ale nemusí nijak škodit: vždyť kostel sám je program a pozvat druhé, aby chvíli setrvali v jeho tichu, je to nejlepší, co jim můžeme nabídnout.

A podle jeho výzvy se zachovali také mnozí pořadatelé: v reakci na epidemiologická opatření upustili leckde od přípravy programové nabídky a soustředí se na zpřístupnění kostela především jako prostoru k modlitbě a rozjímání a také jako místa, kde lze v noční atmosféře poznávat díla našich předků – architektů, sochařů a řezbářů, malířů i řemeslníků.

Hradní kaple při svíčkách i pozorování noční oblohy

V kapli na hradě Lukově nedaleko Zlína tak pořadatelé zvou k meditaci za svitu svíček a následnému povídání o hvězdách a víře i pozorování noční oblohy dalekohledem. Uherskobrodský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie vystaví „Strom modliteb“, ze kterého si každý bude moci nějakou utrhnout a odnést domů, a ve Valašských Kloboukách zase uspořádají modlitby ekumenického společenství z francouzského Taizé, které doprovodí skupina Adorare. Některé kostely také přiblíží své duchovní a kulturní bohatství v připravených textech anebo slovem průvodce – jako například v olomoucké kapli Božího Těla, kde se úkolu zhostí studenti zdejší univerzity.

Výstava v katedrále nebo koncert

Hojně využívané jsou letos výstavy: olomoucká katedrála sv. Václava nabídne panelovou výstavu k výročnímu roku sv. papeže Jana Pavla II. a v nedalekém pravoslavném kostele sv. Gorazda se zase ukáže tvorba malířky Viery Sokolinske, doplněná jejím koncertem. Ve Tvarožné Lhotě si návštěvníci mohou prostudovat výstavu věnovanou Zambii a také v Brodku u Přerova nabízejí vizuální zpestření prohlídky – zdejší kostel totiž zkrášlí speciální květinová výzdoba.

V Kroměříži hned dvakrát vsadili na hudbu: kostel Nanebevzetí Panny Marie zve na koncert při svíčkách a v kostele sv. Jana Křtitele zase na biblickou poezii s doprovodem hudby. A ve znamení hudby se Noc kostelů ponese také v Kašavě na Zlínsku, místní kostel totiž rozezní cimbálový koncert.

Kostel sv. Kateřiny v Kašavě

Nezapomíná se ani na nejmenší návštěvníky: například ve Francově Lhotě na Vsetínsku si vytvoří linoryt kostela a v Arcibiskupském paláci v Olomouci, který o Noci kostelů otevírá jinak nepřístupnou biskupskou kapli a z důvodu omezené kapacity je v něm nutná rezervace místa, vystoupí také děti z místní církevní mateřské školy Ovečka při hudebně-divadelním programu. Dospělí návštěvníci pak v kapli biskupské rezidence mohou zhlédnout plastiku „Chlebového Krista“ a ve vedlejším sále krátký videosnímek o pohnutém osudu arcibiskupa Matochy.

A někde pamatují také na návštěvníky znavené putováním po otevřených sakrálních objektech: v kostele sv. Filipa a Jakuba v olomoucké místní části Nové Sady se tak otevře farní kavárna a v Jedlí zase návštěvníkům nabízejí posezení na farní zahradě s občerstvením.

Mapa zapojených kostelů

Slavnostní zahájení v Olomouci

Slavnostní zahájení Noci kostelů v olomoucké arcidiecézi se uskuteční 12. června v 18.00 v olomoucké modlitebně Bratrské jednoty baptistů, přítomen mu bude biskup Antonín Basler, hejtman Ladislav Okleštěk a primátor Olomouce Miroslav Žbánek i zástupci dalších zúčastněných církví.

V rámci zahájení bude lidem představen také průvodce, který zájemce zavede na místa spjatá v Olomouci s osobní přítomností tří světců: sv. Jana Sarkandra, sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy. Průvodce připravilo arcidiecézní Centrum pro kulturu k letošnímu jubilejnímu roku, kdy si během jarních měsíců připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera a zároveň 25. výročí jeho svatořečení sv. Janem Pavlem II. v Olomouci, dále 100 let od narození papeže sv. Jana Pavla II. a také 30 let od příjezdu sv. Matky Terezy do Olomouce. Lidé tak mohou nejen v rámci Noci kostelů projít ve stopách zmíněných světců katedrálu, Arcibiskupský palác, kostel sv. Michala, Sarkandrovu kapli nebo sloup Nejsvětější Trojice se Sarkandrovou sochou.

Návštěvníci budou mít navíc k dispozici další dvě novinky. K dosavadnímu pexesu kostelů jednak přibude ještě pexeso poutních míst olomoucké arcidiecéze. A Centrum pro kulturu pro letošní jubilejní rok sv. Jana Sarkandra připravilo i pracovní list pro rodiny s dětmi, stáhnout ho bude možné z webu Arcibiskupského paláce. Naopak letos vzhledem k mimořádné situaci nebylo možné vytvořit poutnický pas. Informace, které se v něm každý rok objevovaly, jsou ale k dispozici na webových stránkách NocKostelu.cz.

Autor: red Zdroj: Arcibiskupství olomouckéNoc kostelů