Obnovení provozu ve školách a školských zařízeních

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru, se pomalu začíná obnovovat provoz škol a školských zařízení, a to za dodržení přísných hygienických pravidel.

Pro jednotlivé úrovně vzdělávacích institucí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR manuály, které přesně stanovují požadavky na provoz. Se všemi manuály se můžete seznámit zde.

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. obnoví plný provoz ve všech budovách školy (Jelínkova 3, 1. máje 11, Revoluční 30, Janovice) od pondělí 18. května 2020, školní stravování je zajištěno v běžném rozsahu. Bližší informace pro rodiče jsou umístěny na webových stránkách školy.
Stejně tak bude od pondělí 18. května obnoven i provoz dětské skupiny, kterou provozuje rýmařovské středisko Diakonie ČCE v budově na Revoluční ulici.

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál zahájila postupné obnovování provozu již v týdnu od 11. května 2020 vyučováním pro 9. ročník. Jde o výuku, která je zaměřena na přípravu žáků k přijímacím zkouškám – on-line výuka zůstává ve stávající podobě a je pro všechny žáky povinná, prezenční výuka bude probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek, kdy od 13:00 proběhne vždy jedna hodina matematiky a jedna hodina českého jazyka. V současné době škola provádí také zjišťování počtu dětí z prvního stupně, které se budou od pondělí 25. května účastnit prezenčního vyučování, aby na základě toho mohla být připravena všechna potřebná opatření. Bližší informace zasílá škola přímo rodičům žáků nebo jsou dostupné na webových stránkách školy.

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál částečně obnoví výuku v týdnu od 18. května 2020. Pedagogičtí pracovníci postupně kontaktují všechny účastníky zájmových útvarů, aby zjistili jejich zájem o pokračování ve vzdělávání. Zájmové kroužky, které budou znovu otevřeny, budou probíhat až do konce června 2020. Aktuální informace a podrobný seznam kroužků, které budou otevřeny, bude zveřejněn na webových stránkách SVČ.

Posilovna v rámci SVČ bude rovněž v provozu od 18. května 2020, vstup bude umožněn za dodržení stanovení hygienických podmínek. Protože jednou z podmínek je rozestup klientů a pravidelné přestávky, je nutno se předem zaregistrovat v rezervačním systému posilovny.  Informace o tom, zda a v jakém rozsahu bude možno realizovat letní tábory, zatím MŠMT nevydalo. Plánované pobytové i příměstské tábory naleznete na webových stránkách SVČ.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, p.o. zahájila svůj provoz rovněž od 11. května v souladu s manuálem MŠMT, budou probíhat konzultace pro žáky maturitních tříd a žáky posledních ročníků učebních oborů a také konzultace v rámci autoškoly, kurzů svařování a odborného výcviku. Žáci se budou připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky, které budou probíhat od 1. června 2020. Podrobné informace škola k výuce a harmonogram zkoušek zveřejnila škola na svých webových stránkách

Základní škola Rýmařov, Školní náměstí 1, p. o. je zatím stále pro žáky uzavřena. Podle již zmíněných manuálů MŠMT mají školy pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, p.o. od počátku mimořádných opatření realizuje on-line výuku a je rovněž připravena v souladu s příslušným manuálem MŠMT obnovit prezenční výuku – postupně jsou kontaktováni zákonní zástupci žáků, aby se rozhodli, zda se jejich dítě výuky zúčastní.

Autor: https://www.rymarov.cz/1