Po víkendu končí prodloužený termín podání daňového přiznání. I jednodenní opozdilce čeká obří pokuta

Přes 90 procent živnostníků a firem už podalo svá přiznání k dani z příjmu za rok 2019 přesto, že ministryně financí Alena Schillerová vyhlásila kvůli koronavirové krizi pardon na zpoždění až do 18. srpna. Kdo přiznání podá k tomuto datu, sankcionován nebude.

„Dvakrát prodloužený termín finálně vyprší po tomto víkendu. Pokud se přiznání v tomto termínu nepodá a pokud navíc nebude v daném termínu na účtu příslušného finančního úřadu již uhrazená daň, okamžitě naběhne tučná pokuta,“ upozorňuje hlavní ekonom Czech Fund a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.K 10. srpnu podaly podle Finanční správy fyzické osoby zhruba 2,19 milionu přiznání, firmy přes 425 tisíc. Řádným termínem pro podání přiznání byl pro ty, kdo nevyužívají služeb daňového poradce, 1. duben 2020.

„Poplatníci odkládali podání přiznání proto, že zároveň s ním je splatná daň. Nevěděli, jak se bude jejich situace dále vyvíjet, a obávali se, aby se nedostali do finanční tísně,“ říká Martin Bortlík, daňový expert poradenské skupiny Apogeo.

Také podle něj je namístě důrazné varování. „Kdo by termín 18. srpna nestihl, začnou mu nabíhat sankce spojené s pozdním podáním od původního data, tedy od 1. dubna. Není tedy dobré nechávat vše na poslední chvíli,“ upozorňuje.

„Nejde totiž o prodloužení termínu v pravém slova smyslu, i když způsob prezentace mohl být zavádějící. Ministerstvo financí pouze prominulo sankce – tedy pokuty a úroky z prodlení – za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Do tohoto data tak musí být daňové přiznání platně podáno a také připsána daň na účtu správce daně,“ upozorňuje Bortlík.

Sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300 000 Kč. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

„Období od 1. dubna do 18. srpna má 140 dní. Sankce za každý jeden den činí 0,05 procenta stanovené daně, nejvýše však pět procent,“ vypočítává Kovanda.

„Takže například OSVČ, která má na dani zaplatit 100 000 Kč, zaplatí navíc ještě sankci pět tisíc korun, pokud přiznání podá příští středu (19. srpna), namísto příštího úterý. Sankci však uhradí i tehdy, pokud přiznání sice do 18. srpna podá, ale stanovená daň nebude do toho dne na účtu příslušného finančního úřadu. Pokud se na něm peníze objeví až ve středu, příslušná OSVČ také již musí počítat s mastnou sankcí,“ říká ekonom.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Povinně elektronicky musí podání učinit všichni, kteří mají datovou schránku.

Autor: David Erben

Zdroj: https://faei.cz/