Omezení provozu škol a školských zařízení

Krajská hygienické stanice Moravskoslezského kraje vydala mimořádné opatření č. 26/2020, které s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 do 18. října 2020 do 23:59 nařizuje mimořádná opatření při epidemii týkající se provozu škol na celém území Moravskoslezského kraje.

Ve školách s výjimkou mateřských škol, a školských zařízeních nesmí být součástí vzdělávání zpěv. Ve školách, s výjimkou mateřských škol, prvního stupně základního vzdělávání v základní škole a vysokých škol, nesmí být součástí vzdělávání sportovní činnosti.

Vysoké školy

Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven,
  • individuální konzultace,
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Střední školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři. Zákaz se nevztahuje na:

  • povinnou školní docházku,
  • praktické vyučování a praktickou přípravu,
  • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti ČR,
  • praktické školy jednoleté a dvouleté.

Základní umělecké školy, jazykové školy

Je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

Střediska volného času

Je zakázána osobní přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

Úplné znění mimořádného opatření

Zdroj: https://www.rymarov.cz/